ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-04-28                                                                                                                                       

                                                                                                               Νο.28-06

 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΟΤ ΤΗΣ 32ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ CEN, ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ CENELEC ΚΑΙ ΤΗΣ 2ης ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ CEN/CENELEC

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 5-8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2006

 

 

Ο ΕΛΟΤ ως Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης, στο πλαίσιο της εκπροσώπησης της χώρας μας στην ευρωπαϊκή τυποποίηση, ανέλαβε τη διοργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC), καθώς και της Ετήσιας Συνάντησης CEN/CENELEC, το διάστημα 5-8 Ιουνίου 2006 στη Θεσσαλονίκη.

Η CEN και η CENELEC αποτελούν τους κορυφαίους θεσμούς σε θέματα τυποποίησης στην Ευρώπη, συνεργάζονται στενά με την Επιτροπή της ΕΕ, η οποία τους αναθέτει την εκπόνηση των Ευρωπαϊκών Προτύπων, κείμενα που αποτελούν τη βάση της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Νομοθεσίας (Οδηγίες, Κανονισμοί κλπ).

Η ανάληψη από τον ΕΛΟΤ της διοργάνωσης των εκδηλώσεων που προαναφέρθηκαν, η οποία έγινε και με την αφορμή της συμπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυσή του (1976-2006), αντανακλά στο κύρος και τη θέση την οποία κατέχει ο ΕΛΟΤ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι το επιστέγασμα μιας μακρόχρονης και κοπιώδους προσπάθειας, στην οποία ο ΕΛΟΤ είχε πάντα την συνεργασία και τη συμπαράσταση των επιχειρήσεων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Το διάστημα 5-8 Ιουνίου 2006, θα συγκεντρωθούν στη Θεσσαλονίκη, υψηλόβαθμα στελέχη από την Επιτροπή της ΕΕ, τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης, τους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης των χωρών της Ευρώπης, Διεθνείς Οργανισμούς καθώς και από τις επιχειρήσεις.

Ιδιαίτερα η Ετήσια Συνάντηση της CEN/CENELEC, η οποία θα λάβει χώρα την 7η Ιουνίου 2006, αποτελεί ένα γεγονός μείζονος οικονομικής και επιχειρηματικής σημασίας, καθ’ όσον είναι μια ανοιχτή εκδήλωση με θέμα: “Standards: a key for accessing markets in the modern economy”, στην οποία μετέχουν εξέχοντες ομιλητές από όλο τον κόσμο. Παρέχεται έτσι η ευκαιρία στους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν, να ενημερωθούν για τις σύγχρονες εξελίξεις στα θέματα της Τυποποίησης με τον πλέον έγκυρο και άμεσο τρόπο.