ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                   2005-10-07                                                                                                                                        

                                                                                             28-05

 

 

 

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 Ανακοίνωση της Επιτροπής, στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας του Συμβουλίου

96/48/EC

 

(Κείμενο που αφορά τον ΕΟΧ)

 

Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων αναφοράς εναρμονισμένων προτύπων βάσει της οδηγίας

 

EL

 

 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης

 

Στοιχείο αναφοράς και τίτλος του προτύπου

 

 

Στοιχεία αναφοράς του αντικατασταθέ-ντος προτύπου

 

Ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης του αντικατασταθέ-ντος προτύπου

Σημείωση 1

 

CENELEC

EN 50119:2001

Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Σταθερές εγκαταστάσεις – Εναέριες γραμμές επαφής για ηλεκτρική έλξη

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50121-1:2000

Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Μέρος 1: Γενικά

 

 

 

KANENA

 

-

 

CENELEC

EN 50121-2:2000

Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Μέρος 2: Εκπομπή του συνολικού σιδηροδρομικού συστήματος στο εξωτερικό περιβάλλον

 

KANENA

 

-

 

CENELEC

EN 50121-3-1:2000

Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Μέρος 3-1: Τροχαίο υλικό – Τρένα και πλήρως εξοπλισμένα οχήματα

 

 

 

KANENA

 

-

 

CENELEC

EN 50121-3-2:2000

Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Μέρος 3-2: Τροχαίο υλικό – Συσκευές

 

 

 

KANENA

 

-

 

CENELEC

EN 50121-4:2000

Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Μέρος 4: Εκπομπή και ατρωσία σηματοδοτικών και τηλεπικοινωνιακών συσκευών

 

KANENA

 

-

 

CENELEC

EN 50121-5:2000

Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – Μέρος 5: Εκπομπή και ατρωσία σταθερών εγκαταστάσεων τροφοδότησης ισχύος και συσκευών

 

KANENA

 

-

 

CENELEC

EN 50122-1:1997

Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Σταθερές εγκαταστάσεις  -

Μέρος 1: Διατάξεις προστασίας που σχετίζονται με την ηλεκτρική ασφάλεια και τη γείωση

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50124-1:2001

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Συντονισμός της μόνωσης – Μέρος 1: Βασικές απαιτήσεις - Αποστάσεις στον αέρα και αποστάσεις ερπυσμού για όλο τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

 

 

KANENA

 

-

 

Τροποποίηση A1:2003 του EN 50124-1:2001

Σημείωση  3

01.10.2006

CENELEC

EN 50124-2:2001

Σιδηροδρομικές εφαρμογέςΣυντονισμός της μόνωσης

Μέρος 2: Προστασία από υπερτάσεις και παρόμοια

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50125-1:1999

Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Περιβαλλοντικές συνθήκες για εξοπλισμό –

Μέρος 1: Εξοπλισμός επί του τροχαίου υλικού


ΚΑΝΕΝΑ


-

CENELEC

EN 50125-3:2003

Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Περιβαλλοντικές συνθήκες για εξοπλισμό – Μέρος 3: Εξοπλισμός για σηματοδοσία και τηλεπικοινωνίες

 

ΚΑΝΕΝΑ

 

CENELEC

EN 50126:1999

Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Προδιαγραφή και επαλήθευση της Αξιοπιστίας, της Διαθεσιμότητας, της Συντηρησιμότητας και της Ασφάλειας (RAMS)

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50128:2001

Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συστήματα επικοινωνίας, σηματοδοσίας και επεξεργασίας – Λογισμικό για σιδηροδρομικά συστήματα ελέγχου και προστασίας

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50129:2003

Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συστήματα επικοινωνίας, σηματοδότησης και επεξεργασίας – Ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας για σηματοδότηση

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50149:2001

Σιδηροδρομικές εφαρμογέςΣταθερές εγκαταστάσειςΗλεκτρική έλξηΣύρμα επαφής με ραβδώσεις από χαλκό και κράμα χαλκού

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50155:2001

Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Ηλεκτρονικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε τροχαίο υλικό

 

 

KANENA

 

-

 

Τροποποίηση A1:2002 του EN 50155:2001

Σημείωση  3

01.09.2005

CENELEC

EN 50159-1:2001

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Συστήματα τεχνικής τηλεπικοινωνιών, σημάτων και επεξεργασίας δεδομένων

Μέρος 1: Ασφαλής επικοινωνία σε κλειστά συστήματα μετάδοσης

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50159-2:2001

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Συστήματα τεχνικής τηλεπικοινωνιών, σημάτων και επεξεργασίας δεδομένων

Μέρος 2: Ασφαλής επικοινωνία σε ανοιχτά συστήματα μετάδοσης

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50163:2004

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Τάσεις παροχής των συστημάτων έλξης

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50206-1:1998

Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Τροχαίο υλικό – Διατάξεις λήψης ρεύματος: Χαρακτηριστικά και δοκιμές –

Μέρος 1: Διατάξεις λήψης ρεύματος για οχήματα κύριων σιδηροδρομικών γραμμών

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50238:2003

Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συμβατότητα μεταξύ τροχαίου υλικού και συστημάτων ανίχνευσης του τρένου

 

KANENA

 

-

CENELEC

EN 50317:2002

Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Συστήματα συλλογής ρεύματος – Απαιτήσεις και επικύρωση των μετρήσεων της δυναμικής αλληλεπίδρασης μεταξύ διάταξης λήψης ρεύματος και εναέριας γραμμής επαφής

 

 

KANENA

 

-

 

Τροποποίηση A1:2004 του EN 50317:2002

Σημείωση 3

01.10.2007

 

Σημείωση 1: Γενικά, η ημερομηνία λήξεως της ισχύος του τεκμηρίου συμμόρφωσης είναι η ημερομηνία απόσυρσης (“dow"), η οποία καθορίζεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης, αλλά εφιστάται η προσοχή των χρηστών των προτύπων αυτών στο γεγονός ότι σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αλλάξει.

 

Σημείωση 3: Στην περίπτωση τροποποιήσεων, το έγγραφο αναφοράς είναι το EN CCCCC:YYYY. Οι προηγούμενες τροποποιήσεις, αν υπάρχουν, και οι νέες ονομάζονται “τροποποίηση”. Το αντικατασταθέν πρότυπο (στήλη 3) συνεπώς αποτελείται από το EN CCCCC:YYYY και από τις προηγούμενες τροποποιήσεις του, αν υπάρχουν, αλλά χωρίς τη νέα ονομαζόμενη “τροποποίηση”. Τη δεδομένη ημερομηνία, το αντικατασταθέν πρότυπο παύει να παρέχει τεκμήρια συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας.

 

Παράδειγμα: Για το EN 50155:2001, εφαρμόζεται το ακόλουθο :

 

CENELEC

EN 50155:2001

Σιδηροδρομικές εφαρμογές – Ηλεκτρονικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε τροχαίο υλικό

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το EN 50155:2001]

 

 

Τροποποίηση A1:2002 του EN 50155:2001

[Το αναφερόμενο πρότυπο είναι το

EN 50155:2001 +A1:2002 του EN 5015:2001]

 

ΚΑΝΕΝΑ

[Δεν υπάρχει κανένα αντικατασταθέν πρότυπο]

 

Σημείωση 3

[Το αντικατασταθέν πρότυπο είναι το

EN 50155:2001]

 

 

-

 

 

 

 

01.09.2005