ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-07-10                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.27-07

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΟΤ

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αποφάσισε τη χορήγηση των ακόλουθων νέων Πιστοποιητικών  Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2000, σε Ελληνικές και Κυπριακές επιχειρήσεις :

 

1.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΑΤΛΑΣ ΑΒΕΕ, Θεσσαλονίκη

 

2.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία NESTLE ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΑ Α.Ε., Γραφεία & Εργ/σιο παραγωγής στον Ταύρο

 

3.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΟΙΚΟΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΛΤΔ., Κεντρικά γραφεία και Μονάδα Παραγωγής στη Λευκωσία

 

4.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΕΤΚΟ ΛΤΔ., Κεντρικά Γραφεία και Οινοποιείο «ΟΛΥΜΠΟΣ» στη Λεμεσό

 

5.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία UNIFIRE EXTINGUISHERS LTD., Λεμεσός

 

6.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Α.Α.Σ.Ε.), Κεντρικά Γραφεία στη Λαμία και Περιφερειακά γραφεία στη Χαλκίδα, Λειβαδιά, Καρπενήσι, Αμφίκλεια, Άμφισσα, Δομοκό

 

7.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

 

8.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία SPSE ΤΣΙΜΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ., Κεντρικά Γραφεία και Μονάδα Παραγωγής στη Λάρνακα

 

9.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στη ΔΕΗ Α.Ε., Δ/νση Υλικού & Προμηθειών Ορυχείων, Αθήνα

 

10.  Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ Π.Μ. ΠΕΤΡΙΔΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ, Κεντρικά Γραφεία, Αποθήκη & Κατάστημα στη Λεμεσό

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αποφάσισε τη διακοπή του ακόλουθου  Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2000:

 

Διακοπή Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στo ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΧΑΤΖΗΝΙΚΗΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Πειραιά

 

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αποτελείται από 11 μέλη και σ’αυτό εκπροσωπούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΣΕΒ, ΤΕΕ, ΥΠΑΝ,ΥΠΕΧΩΔΕ,Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, ΣΕΤΕ, Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων) εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στη χορήγηση των Πιστοποιητικών προς τις επιχειρήσεις.

Ο ΕΛΟΤ έχει χορηγήσει Πιστοποιητικά σε Ελληνικές και Κυπριακές επιχειρήσεις για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001:2000)  για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΛΟΤ EN ISO 14000) για Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΛΟΤ EN ISO 22000-HACCP),Πιστοποιητικά Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία(ΕΛΟΤ 1801 & OHSAS 18001) και  Πιστοποιητικά προϊόντων (χάλυβες, τσιμέντα, ηλεκτρικά καλώδια, πλαστικοί σωλήνες, χαλκοσωλήνες, παιχνίδια, κτλ.) ενώ έχει προχωρήσει και στην πιστοποίηση προϊόντων εταιρειών παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Τέλος σημειώνεται ότι ο ΕΛΟΤ είναι διαπιστευμένος φορέας Πιστοποίησης από την SINCERT (Ιταλία) και από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).