ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                              ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

Δελτίο Τύπου

 

 

                                                                                                                                                                                                Νο:27-06

                                                                                                                                                Ημερομηνία: 2006/04/19

                                                                                                                                                                                                                   

 

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ 81-80

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

 

 

 

Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81-80 με τίτλο «Κανόνες ασφαλείας για την κατασκευή ανελκυστήρων-Υφιστάμενοι ανελκυστήρες –Μέρος 80:Κανόνες για την βελτίωση της ασφάλειας σε υφιστάμενους ανελκυστήρες επιβατών και αγαθών»  είναι διαθέσιμο στην Ελληνική γλώσσα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81-80

Ø      κατηγοριοποιεί τους διάφορους κινδύνους και τις επικίνδυνες καταστάσεις, για κάθε μια από τις οποίες έχει γίνει ανάλυση για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας,

Ø      έχει σκοπό να παρέχει διορθωτικές ενέργειες, που θα βελτιώνουν προοδευτικά και επιλεκτικά, βήμα προς βήμα, την ασφάλεια όλων των υφισταμένων ανελκυστήρων επιβατών και αγαθών, ώστε να επιτευχθεί το επίπεδο της τεχνικής σχετικά με την ασφάλεια που έχει διαμορφωθεί σήμερα,

Ø      παρέχει σε κάθε ανελκυστήρα τη δυνατότητα να επιθεωρηθεί, να προσδιοριστούν τα μέτρα ασφαλείας και να εφαρμοστούν με τρόπο σταδιακό και επιλεκτικό, ανάλογα με τη συχνότητα και τη σοβαρότητα του κάθε κινδύνου,

Ø       παραθέτει τους υψηλούς, μέσους και χαμηλούς κινδύνους και τις διορθωτικές ενέργειες που μπορούν να εφαρμοστούν σε ξεχωριστά στάδια, προκειμένου να απαλειφθούν οι κίνδυνοι.