ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-07-04                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.26-07

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΟΤ

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αποφάσισε τη χορήγηση των ακόλουθων νέων Πιστοποιητικών  Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2000, Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων κατά ΕΛΟΤ EN ISO 22000 (HACCP), Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO14001, Πιστοποιητικών Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001 σε Ελληνικές και Κυπριακές επιχειρήσεις :

 

1.      Χορήγηση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, στην εταιρεία ZX FAMI LTD., Κεντρικά Γραφεία & Μονάδα Παραγωγής στη Λευκωσία

 

2.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία X. LYSSIOTIS TRADING CORPORATION LTD., Κεντρικά γραφεία και Αποθήκη στη Λευκωσία

 

3.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία PRIME AUDIT ΕΠΕ, Αθήνα

 

4.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 20η ΕΥΠ/ΛΤΧ, Λάρνακα

 

5.      Χορήγηση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, στην εταιρεία KANIKA HOTELS PUBLIC COMPANY LTD., Πάφος

 

6.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΙΝΦΟΤΕΡΡΑ Ο.Ε., Τρίκαλα

 

7.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP), στην εταιρεία ΒΙΓΛΑ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΕΒΕ, Μονάδα Παραγωγής στην Ελασσόνα

 

8.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP), στην εταιρεία MEDOLIO A.E., Μονάδα Παραγωγής στην Τρίπολη

 

9.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στη ΔΕΗ Α.Ε., Δ/ΝΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αποτελείται από 11 μέλη και σ’αυτό εκπροσωπούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΣΕΒ, ΤΕΕ, ΥΠΑΝ,ΥΠΕΧΩΔΕ,Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, ΣΕΤΕ, Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων) εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στη χορήγηση των Πιστοποιητικών προς τις επιχειρήσεις.

Ο ΕΛΟΤ έχει χορηγήσει Πιστοποιητικά σε μεγάλες Ελληνικές και Κυπριακές επιχειρήσεις για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001:2000)  για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΛΟΤ EN ISO 14000) για Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΛΟΤ EN ISO 22000-HACCP),Πιστοποιητικά Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία(ΕΛΟΤ 1801 & OHSAS 18001) και  Πιστοποιητικά προϊόντων (χάλυβες, τσιμέντα, ηλεκτρικά καλώδια, πλαστικοί σωλήνες, χαλκοσωλήνες, παιχνίδια, κτλ.) ενώ έχει προχωρήσει και στην πιστοποίηση προϊόντων εταιρειών παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Τέλος σημειώνεται ότι ο ΕΛΟΤ είναι διαπιστευμένος φορέας Πιστοποίησης από την SINCERT (Ιταλία) και από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).