ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-04-14                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.26-06

 

 

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

O ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των παρακάτω νέων Ελληνικών Προτύπων.

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 2263-003

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, γενικής χρήσης - Θερμοκρασίες  λειτουργίας μεταξύ - 55  C και 200  C - Μέρος 003: Με δυνατότητα σήμανσης με εκτόξευση μελάνης - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 2602

Αεροδιαστημική σειρά - Θύρες για προσαρμογείς, με σπείρωμα, με δακτύλιο ασφάλισης - Γεωμετρική διαμόρφωση

ΕΛΟΤ EN 2603

Αεροδιαστημική σειρά - Ακρα θυρών για προσαρμογές, με σπείρωμα, με δακτύλιο ασφάλισης - Γεωμετρική διαμόρφωση

ΕΛΟΤ EN 2604

Αεροδιαστημική σειρά - Διεπαφή 8 30' για προσαρμογείς, με σπείρωμα, με δακτύλιο ασφάλισης - Γεωμετρική διαμόρφωση

 

 

ΕΛΟΤ EN 2335

Αεροδιαστημική σειρά - Εδρανα, σφαιρικά, λεία, από χάλυβα ανθεκτικό σε διάβρωση, χωρίς εγκοπή συναρμολόγησης - Διαστάσεις και φορτία

 

ΕΛΟΤ EN 2336

Αεροδιαστημική σειρά - Εδρανα, σφαιρικά, λεία, από χάλυβα, με εγκοπές συναρμολόγησης - Διαστάσεις και φορτία

ΕΛΟΤ EN 2605

Αεροδιαστημική σειρά - Διεπαφή 24 για προσαρμογείς, με σπείρωμα, με δακτύλιο ασφάλισης - Γεωμετρική διαμόρφωση

ΕΛΟΤ EN 2607

Αεροδιαστημική σειρά - Δακτύλιοι σχήματος Ο για προσαρμογείς, με σπείρωμα, με δακτύλιο ασφάλισης - Επισκόπηση

ΕΛΟΤ EN 2608

Αεροδιαστημική σειρά - Απαιτήσεις για την τοποθέτηση και την αφαίρεση για προσαρμογείς 8 30', με σπείρωμα, με δακτύλιο ασφάλισης

 

 

ΕΛΟΤ EN 2645

 

 

Αεροδιαστημική σειρά - Δακτύλιοι ασφάλισης για προσαρμογείς, με σπείρωμα, με δακτύλιο ασφάλισης - Διαστάσεις

ΕΛΟΤ EN 2713-003

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, μονού και πολλαπλού πυρήνα για γενική χρήση - Θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ - 55 C και 200 C - Μέρος 003: Θωρακισμένα (σπειροειδή) και επενδεδυμένα, με δυνατότητα σήμανσης με έγχυση μελάνης - Πρότυπα προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 2713-007

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, μονού και πολλαπλού πυρήνα για γενική χρήση - Θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ - 55 C και 200 C - Μέρος 007: Θωρακισμένα (σπειροειδή) και επενδεδυμένα, με δυνατότητα σήμανσης, με UV - Πρότυπα προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 3155-008

Αεροδιαστημική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιμοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 008: Επαφές, ηλεκτρικές, αρσενικές, τύπου Α, με σύσφιξη, κατηγορία S - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 3155-018

Αεροδιαστημική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιμοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 018: Επαφές, ηλεκτρικές, αρσενικές, τύπου Α, με σύσφιξη, κατηγορία S - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 3155-019

Αεροδιαστημική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιμοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 019: Επαφές, ηλεκτρικές, θηλυκές, τύπου Α, με σύσφιξη, κατηγορία S - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 3745-501

Αεροδιαστημική σειρά - Ινες και καλώδια, οπτικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 501: Δοκιμή στεγανότητας οπτικών ινών

ΕΛΟΤ EN 3745-502

Αεροδιαστημική σειρά - Ινες και καλώδια, οπτικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 502: Αντοχή σε εφελκυσμό για οπτικές ίνες μικρού μήκους

 

 

 

 

 

ΕΛΟΤ EN 4176

Αεροδιαστημική σειρά - Τραβηχτοί ήλοι, με κεφαλή κανονική φρεζάτη 100 ή προεξέχουσα, τύπου εφελκυσμού ή διάτμηση κλειστών ανοχών, από κράμα τιτανίου TI-P64001, ανοδειωμένοι ή με επένδυση πιγμέντων αλουμινίου - Δακτύλιοι από τιτάνιο TI-P99002 ή κράμα αλουμινίου 2024 - Μετρική σειρά - Τεχνική προδιαγραφή

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 4179

Αεροδιαστημική σειρά - Αξιολόγηση της καταλληλότητας και έγκριση για προσωπικό μη καταστροφικών ελέγχων

 

ΕΛΟΤ EN 4303

Αεροδιαστημική σειρά - Χιτώνια, σωληνοειδή, για κοχλίες εφελκυσμού με ισόπεδη κεφαλή, από χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση, παθητικοποιημένα, (πάχους τοιχώματος 0,25 mm)

 

ΕΛΟΤ EN 4304

Αεροδιαστημική σειρά - Χιτώνια, σωληνοειδή, για κοχλίες εφελκυσμού με ισόπεδη κεφαλή, από χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση, παθητικοποιημένα, (πάχους τοιχώματος 0,25 mm)

 

ΕΛΟΤ EN 4306

Αεροδιαστημική σειρά - Χιτώνια, σωληνοειδή, για κοχλίες εφελκυσμού με ισόπεδη κεφαλή, από χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση, παθητικοποιημένα, (πάχους τοιχώματος 0,50 mm)

 

ΕΛΟΤ EN 4307

 

Αεροδιαστημική σειρά - Χιτώνια, σωληνοειδή, για κοχλίες διάτμησης με ισόπεδη κεφαλή, από χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση, παθητικοποιημένα, (πάχους τοιχώματος 0,50 mm)

ΕΛΟΤ EN 4313

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P6013-T6 - Φύλλο και ταινία - 0,5 mm < a < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 4496

Αεροδιαστημική σειρά - Κοχλίες, με κανονική κεφαλή φρεζάτη 100, με έκκεντρη σταυροειδή εγκοπή, κανονικό κορμό κλειστών ανοχών, με κοντό σπείρωμα, από κράμα τιτανίου, ανοδειωμένοι, με επένδυση με πιγμέντα αλουμινίου - Ταξινόμηση: 1100 MPa  (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) / 315 C

 

ΕΛΟΤ EN 4497

 

Αεροδιαστημική σειρά - Κοχλίες, με κυλινδρική κεφαλή, με έκκεντρη σταυροειδή εγκοπή, κανονικό κορμό κλειστών ανοχών, με κοντό σπείρωμα, από κράμα τιτανίου, ανοδειωμένοι, με επένδυση πιγμέντων αλουμινίου - Ταξινόμηση: 1100 MPa  (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) / 315 C

ΕΛΟΤ EN 4498

Αεροδιαστημική σειρά - Κοχλίες, με μεγάλη κεφαλή διπλού εξαγώνου, κανονικό κορμό κλειστών ανοχών, με σπείρωμα, μέσου μήκους, από κράμα υψηλών θερμοκρασιών με βάση το νικέλιο, παθητικοποιημένοι, με επένδυση με πιγμέντα αλουμινίου - Ταξινόμηση: 1550 MPa  (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) / 315 C

ΕΛΟΤ EN 4590

Αεροδιαστημική σειρά - Ελατήρια συγκράτησης από φύλλο μετάλλου, για αυτασφαλιζόμενα περικόχλια με κυλινδρικό πέλμα, από χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση, παθητικοποιημένα

ΕΛΟΤ EN 4591

Αεροδιαστημική σειρά - Περικόχλια, κυλινδρικού πλέγματος, αυτασφαλιζόμενα, ελεύθερα προσανατολιζόμενα, αυτοευθυγραμμιζόμενα, με λίπανση με ΜοS2 - Ταξινόμηση: 1550 MPa (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) / 315 C

ΕΛΟΤ EN 9103

Αεροδιαστημική σειρά - Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Διαχείριση της διακύμανσης των κύριων χαρακτηριστικών

 

 

ΕΛΟΤ EN 9110

Αεροδιαστημική σειρά - Συστήματα για την ποιότητα - Μοντέλο για τη διασφάλιση της ποιότητας που έχει εφαρμογή σε οργανισμούς συντήρησης

 

ΕΛΟΤ EN 9120

Αεροδιαστημική σειρά - Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις για χονδρέμπορους διανομής (βασισμένο στο ISO 9001 : 2000)

 

ΕΛΟΤ EN 9121

Αεροδιαστημική σειρά - Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Αξιολόγηση που έχει εφαρμογή σε εταιρείες διακίνησης αποθεμάτων (βασισμένο στο ISO 9001:2000)

ΕΛΟΤ EN 14713

Κόλλες για χαρτιά και χαρτόνια, συσκευασία και αναλώσιμα προϊόντα υγιεινής - Προσδιορισμός των ιδιοτήτων τριβής των μεμβρανών προς συγκόλληση

 

ΕΛΟΤ EN 14726

Αλουμίνιο και κράματα αλουμινίου - Χημική ανάλυση - Οδηγίες για την φασματομετρική ανάλυση οπτικών εκπομπών με σπινθήρα

ΕΛΟΤ EN 14769

Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Τεχνητή μακροπρόθεσμη γήρανση με δοχείο γήρανσης υπό πίεση

ΕΛΟΤ EN 14770

Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισμός του μικτού συντελεστή διάτμησης και γωνίας φάσης - Ρεόμετρο δυναμικής διάτμησης (DSR)

ΕΛΟΤ EN 14879-1

Συστήματα οργανικών βαφών και άλλων επικαλύψεων για την προστασία εξοπλισμών και εγκαταστάσεων από διάβρωση δραστικών μέσων - Μέρος 1: Ορολογία, σχεδιασμός και προετοιμασία υποστρώματος

ΕΛΟΤ EN 14882

Υφάσματα επικαλυμμένα με ελαστικό ή πλαστικό - Προσδιορισμός του στατικού και δυναμικού συντελεστή τριβής

ΕΛΟΤ CEN/TS 15291

Συστήματα καρτών αναγνώρισης στοιχείων ταυτότητας - Καθοδήγηση για το σχεδιασμό προσβάσιμων, ενεργοποιημένων με κάρτα συσκευών