ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2008-11-11                                                                                                                                       

                                                                                                               Νο.25 – 08

 

 

 

Σχέδιo Ελληνικoύ Προτύπου

ΕΛΟΤ 402  «Ορολογική εργασία – Αρχές και μέθοδοι»

σε Δημόσια Κρίση

 

 

 

 

 

Ο ΕΛΟΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών, υποβάλλει σε Δημόσια Κρίση το παρακάτω Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου:

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 402 «Ορολογική εργασία – Αρχές και μέθοδοι»

στο οποίο κατέληξε ύστερα από παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις των μελών της επιτροπής ΕΛΟΤ/TE 21 “Τεχνική Ορολογία” και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγών κ.λπ., στον ΕΛΟΤ / Διεύθυνση Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα, υπόψη κου Ι.Σαριδάκη, τηλ/νο 210-2120113 ή στην ηλεκτρονική δ/νση  ixs@elot.gr το αργότερο μέχρι  την 

11η Ιανουαρίου 2009

 

Κατεβάστε το Σχέδιο του Ελληνικού Προτύπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ 402 από εδώ.

Κατεβάστε το έντυπο σχολιασμού του ΣΕΠ ΕΛΟΤ 402 από εδώ.