ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                        2007-06-21                                                                                              Νο.25-07

 

 

Συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης

για τους παιχνιδότοπους

 

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) φιλοξένησε στις 18, 19 και 20 Ιουνίου 2007, στην Αθήνα, τους εμπειρογνώμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης για τους παιχνιδότοπους,  στην τελική συνεδρίαση για την έγκριση των αναθεωρημένων Ευρωπαϊκών προτύπων για τους εξοπλισμούς παιχνιδότοπων δηλαδή τις παιδικές χαρές και τους παιδότοπους εσωτερικού χώρου, και τις ασφαλείς επιφάνειες πτώσεων.

Τα πρότυπα αυτά πρόκειται να αντικαταστήσουν, το 2008, τα ισχύοντα πρότυπα της γνωστής σειράς ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 &1177* που εκδόθηκαν το 1998 και περιλαμβάνουν τις  γενικές απαιτήσεις σχεδιασμού ασφαλών εξοπλισμών,  τις ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας για τους κούνιες, τσουλήθρες, αερόδρομους, μύλους και ταλαντευόμενους εξοπλισμούς, τις οδηγίες ασφαλούς εγκατάστασης, συντήρησης, ελέγχου και λειτουργίας για τους διαχειριστές των παιχνιδότοπων και τις απαιτήσεις για τα δάπεδα για τη μείωση της διακινδύνευσης από πτώσεις, για τα παιδιά.

Στη συνάντηση συμμετείχαν 31 ειδικοί, εκπρόσωποι 12 χωρών, εκπρόσωπος της Ένωσης Ευρωπαίων καταναλωτών και παρατηρητής από την Αυστραλία.

Οι σύνεδροι ασχολήθηκαν και για την προσβασιμότητα και καταλληλότητα των παιχνιδότοπων για άτομα με αναπηρίες και για τις απαιτήσεις ασφάλειας στους παιδότοπους εσωτερικών χώρων, ιδιαίτερα  για την προσβασιμότητα στους εξοπλισμούς και ενηλίκων και την ασφαλή διαφυγή των παιδιών.

Η φιλοξενία αυτή από τον ΕΛΟΤ και οι σχετικές πρωτοβουλίες του εργαστηρίου ασφάλειας παιχνιδότοπων εντάσσονται στο πλαίσιο της κοινωνικής ευαισθησίας του Οργανισμού για την ασφάλεια των παιδιών και του ενδιαφέροντος του για τη βελτίωση των υποδομών ελέγχου της ασφάλειας εξοπλισμών παιχνιδότοπων και χώρων.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο εργαστήριο ελέγχου παιχνιδότοπων του ΕΛΟΤ, υπεύθυνος κ. Π. Νικολιδάκης 210 5241424 και pmn@elot.gr .

Για τα πρότυπα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα πωλήσεων κα Ρ. Θεοφίλου, 210 2120 317, 318 και 319 και reth@elot.gr

 

* βλέπε στο Παράρτημα , κατάλογο ισχυόντων προτύπων για παιχνιδότοπους


Παράρτημα 1 «Κατάλογος ισχυόντων προτύπων για παιχνιδότοπους»

 

 

Πρότυπο

 

 

Τίτλος

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1: 1998

+τροποποιήσεις

Α1:2002 και A2: 2003

 

Εξοπλισμός παιχνιδότοπων – Μέρος 1:

Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-2: 1998

+τροποποίηση Α1:2003

 

Εξοπλισμός παιχνιδότοπων – Μέρος 2:

Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής για κούνιες

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-3: 1998

+τροποποίηση Α1:2003

 

Εξοπλισμός παιχνιδότοπων – Μέρος 3:

Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής για τσουλήθρες

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-4: 1998

+τροποποίηση Α1:2003

 

Εξοπλισμός παιχνιδότοπων – Μέρος 4:

 Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής για αερόδρομους

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-5: 1998

+τροποποιήσεις

Α1:2002 και Α2:2003

 

Εξοπλισμός παιχνιδότοπων – Μέρος 5:

 Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής για μύλους

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-6: 1998

 +τροποποίηση Α1:2002

 

Εξοπλισμός παιχνιδότοπων – Μέρος 6:

 Πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής για ταλαντευόμενους εξοπλισμούς

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-7: 1997

 

 

Εξοπλισμός παιχνιδότοπων – Μέρος 7:

 Οδηγίες εγκατάστασης, ελέγχου, συντήρησης και λειτουργίας

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 1177: 1997

+τροποποίηση Α1:2001

 

Δάπεδα παιχνιδότοπων με απορροφητικότητα κρούσεων - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής