ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-04-07                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.25-06

 

 

 

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

O ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των παρακάτω νέων Ελληνικών Προτύπων.

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 473/A1

Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Καταλληλότητα και πιστοποίηση προσωπικού μη καταστροφικών ελέγχων (Μ.Κ.Ε.) - Γενικές αρχές

ΕΛΟΤ EN 986

Κλωστοϋφαντουργικά καλύμματα δαπέδου - Πλακίδια - Προσδιορισμός των μεταβολών των διαστασιακών και της κυρτότητας οφειλομένων στην επίδραση διαφόρων συνθηκών υγρασίας και θερμοκρασίας

ΕΛΟΤ EN 1078/A1

Κράνη για ποδηλάτες και για χρήστες τροχοπέδιλων και πατινιών

ΕΛΟΤ EN 1080/A2

Κράνη προστασίας από πρόσκρουση για μικρά παιδιά

ΕΛΟΤ EN 1242

Συγκολλητικά - Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε ισοκυανικά

 

 

ΕΛΟΤ EN 1270

Εξοπλισμός αθλητικών γηπέδων - Εξοπλισμός καλαθοσφαίρισης - Λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις ασφαλείας, μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 1866

Τροχήλατοι πυροσβεστήρες

ΕΛΟΤ EN 1930/A1

Αντικείμενα βρεφικής και παιδικής φροντίδας και χρήσης - Κιγκλιδώματα ασφαλείας - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN ISO 5163

Προϊόντα πετρελαίου - Προσδιορισμός αντικροτικών χαρακτηριστικών καυσίμων μηχανών αυτοκινήτων και αεροσκαφών - Μέθοδος κινητήρος

 

 

ΕΛΟΤ EN ISO 5164

 

 

Προϊόντα πετρελαίου - Προσδιορισμός αντικροτικών χαρακτηριστικών καυσίμων μηχανών αυτοκινήτων - Μέθοδος έρευνας

ΕΛΟΤ EN ISO 7730

Εργονομία θερμικού περιβάλλοντος - Αναλυτικός προσδιορισμός και ερμηνεία θερμικής άνεσης που χρησιμοποιεί υπολογισμό των δεικτών PMV και PPD και τοπικά κριτήρια θερμικής άνεσης

ΕΛΟΤ EN ISO 8502-2

Προετοιμασία χαλύβδινων επιφανειών πριν από την εφαρμογή χρωμάτων και σχετικών προϊόντων - Δοκιμές για την αξιολόγηση της καθαρότητας επιφανείας - Μέρος 2: Εργαστηριακός προσδιορισμός των χλωριούχων αλάτων σε καθαρισμένες επιφάνειες

ΕΛΟΤ EN ISO 8655-7

Ογκομετρικές συσκευές με έμβολο - Μέρος 7: Μη σταθμικές μέθοδοι για την αξιολόγηση της απόδοσης του εξοπλισμού

ΕΛΟΤ EN ISO 8987

Πλαστικά - Φαινολικές ρητίνες - Προσδιορισμός της δραστικότητας σε πλάνα δοκιμής κατά το μετασχηματισμό στο στάδιο Β

ΕΛΟΤ EN ISO 10426-2/A1

Βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Τσιμέντα και υλικά για επίστρωση φρεατίων με τσιμέντο - Μέρος 2: Δοκιμές τσιμέντων επίστρωσης φρεατίων - Τροποποίηση 1: Δοκιμές υγρανσιμότητας

ΕΛΟΤ EN ISO 10426-5

Βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Τσιμέντα και υλικά για επίστρωση τσιμέντου σε φρεάτια - Μέρος 5: Προσδιορισμός της συρρίκνωσης και της διαστολής τσιμέντου για φρεάτια σε ατμοσφαιρική πίεση

ΕΛΟΤ EN 12042

Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - Αυτόματοι τεμαχιστήρες - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής

ΕΛΟΤ EN 12259-2/A2

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 2:  Συστήματα βαλβίδας συναγερμού υγρού τύπου

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 12259-3/A2

Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης - Εξαρτήματα για συστήματα καταιονισμού και ψεκασμού νερού - Μέρος 3:  Βαλβίδα συναγερμού ξηρού τύπου

 

ΕΛΟΤ EN ISO 12402-10

Ατομικές συσκευές επίπλευσης - Μέρος 10: Επιλογή και εφαρμογή ατομικών συσκευών επίπλευσης και άλλων σχετικών συσκευών

 

ΕΛΟΤ EN 13288

Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - Μηχανές ανύψωσης και ανατροπής περιέκτη - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής

 

ΕΛΟΤ CEN/TS 13381-1

Μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό της συμβολής στην πυραντίσταση δοκιμών στοιχείων - Μέρος 1: Οριζόντιες προστατευτικές μεμβράνες

ΕΛΟΤ EN 13389

Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - Αναμικτήρες με οριζόντιο άξονα - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής

ΕΛΟΤ EN 13591

Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - Μηχανές φουρνίσματος και ξεφουρνίσματος - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής

ΕΛΟΤ EN ISO 13706

Βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου - Αερόψυκτοι εναλλάκτες θερμότητας

ΕΛΟΤ EN 13782

Προσωρινές κατασκευές - Σκηνές - Ασφάλεια

ΕΛΟΤ EN 14023

Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Πλαίσιο προδιαγραφών, για τροποποιημένη άσφαλτο με πολυμερή

ΕΛΟΤ EN 14035-21

Πυροτεχνήματα - Μέρος 21: Περιστρεφόμενα εδάφους - Προδιαγραφή και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 14035-25

Πυροτεχνήματα - Μέρος 25: Πάρτυ πυροτεχνήματα - Προδιαγραφή και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 14035-31

Πυροτεχνήματα - Μέρος 31: Κέλυφος σε κανόνια - Προδιαγραφή και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 14035-33

Πυροτεχνήματα - Μέρος 33: Περιστροφικά - Προδιαγραφή και μέθοδοι δοκιμής

 

ΕΛΟΤ EN 14049/A1

Τεχνικές άρδευσης - Ένταση νερού - Αρχές υπολογισμού και μέθοδοι μέτρησης

 

ΕΛΟΤ EN 14188-3

Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμών - Μέρος 3: Προδιαγραφές για προδιαμορφώμενα υλικά σφράγισης

ΕΛΟΤ EN 14255-2

Μέτρηση και αξιολόγηση της έκθεσης προσωπικού σε ασύμφωνη οπτική ακτινοβολία - Μέρος 2: Ορατή και υπέρυθρη ακτινοβολία εκπεμπόμενη από τεχνητές πηγές στο χώρο εργασίας

 

ΕΛΟΤ CEN/TS 14383-3

Πρόληψη εγκληματικότητας - Πολεοδομικός σχεδιασμός - Μέρος 3: Κατοικίες

ΕΛΟΤ EN 14444

Δομικά συγκολλητικά - Ποιοτική αξιολόγηση της αντοχής των συγκολλημένων συγκροτημάτων - Δοκιμή θραύσης με σφήνα (ISO 10354:1992 τροποποιημένο)

ΕΛΟΤ EN 14652

Εξοπλισμός επεξεργασίας νερού στο εσωτερικό των κτιρίων - Συσκευή διαχωρισμού με μεμβράνη - Απαιτήσεις επίδοσης ασφάλειας και δοκιμών

ΕΛΟΤ EN 14727

Επιπλα εργαστηρίου - Μονάδες αποθήκευσης για εργαστήρια - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ CEN/TS 15185

Έπιπλα - Εκτίμηση της επιφανειακής αντοχής σε τριβή

ΕΛΟΤ CEN/TS 15186

Έπιπλα - Εκτίμηση της επιφανειακής αντοχής σε χάραξη