ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2005-10-06                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.25-05

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΟΤ

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ κατά την 210η  συνεδριάση του, χορήγησε νέα Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2000, Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων κατά ΕΛΟΤ 1416(HACCP), Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO14001, Πιστοποιητικά Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001 σε Ελληνικές και Κυπριακές επιχειρήσεις . Οι επιχειρήσεις που πιστοποιήθηκαν ήταν:

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000

Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στη ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ., Κεντρικά Γραφεία, Αποθήκη και Εργαστήριο στη Λευκωσία

ΕΛΟΤ EN ISO  14001

 Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής     Διαχείρισης στην εταιρεία ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ «ΔΡΟΜΕΑΣ», Σέρρες

                                                                                                                 

ΕΛΟΤ 1801 - OHSAS 18001

 

Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία στην εταιρεία ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΛΟΥΗΣ ΛΤΔ (ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΥΗΣ), Διεθνής Αερολιμένας Λάρνακας & Πάφου

 

ΕΛΟΤ 1416-HACCP

 

1.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP), στην εταιρεία IAKOVOS PHOTIADIS FOODSTUFF SUPPLIERS LTD, Λατσιά

 

2.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP), στην εταιρεία L. ZODIADES, TRADING & CONSULTING LTD., Λευκωσία

 

3.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP), στην εταιρεία Σ & Κ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ (Γέρι) ΛΤΔ., Λευκωσία

 

4.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP), στην εταιρεία CYPRUS TRADING CORPORATION LTDARGOCY OPERATIONS, Λευκωσία

 

5.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP), στην εταιρεία G.D.L. TRADING (ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ) LTD., Βιομ. Περιοχή Δερύνειας

 

6.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP), στην εταιρεία FRANGIS TRADING CO LTD., Λευκωσία

 

7.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP), στην εταιρεία ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ., Λεμεσός

 

8.      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP), στην εταιρεία Α. ΖΟΡΠΑΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ, Λευκωσία

 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

Διακοπή Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP), στην εταιρεία ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΡΩΝΙΣ Α.Ε.

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αποτελείται από 11 μέλη και σ’αυτό εκπροσωπούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΥΠΑΝ, ΣΕΒ, ΤΕΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, ΣΕΤΕ, Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων) εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στη χορήγηση των Πιστοποιητικών προς τις επιχειρήσεις.

Μέχρι σήμερα ο ΕΛΟΤ έχει χορηγήσει περισσότερα απο 900 Πιστοποιητικά σε μεγάλες Ελληνικές και Κυπριακές επιχειρήσεις για Συστήματα Διαχείρισης (ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001:2000 και 14001) Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΛΟΤ 1416-HACCP),Πιστοποιητικά Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία(ΕΛΟΤ 1801 & OHSAS 18001) και 120 Πιστοποιητικά για συμμόρφωση προϊόντων (χάλυβες, τσιμέντα, ηλεκτρικά καλώδια, πλαστικοί σωλήνες, χαλκοσωλήνες, εξοπλισμός παιχνιδότοπων κτλ.) ενώ έχει προχωρήσει και στην πιστοποίηση προϊόντος εταιρειών παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Τέλος σημειώνεται ότι ο ΕΛΟΤ είναι διαπιστευμένος φορέας Πιστοποίησης από την SINCERT (Ιταλία) και από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).