ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2008-11-11                                                                                                                                       

                                                                                                               Νο.24 – 08

 

 

Σχέδιo Ελληνικoύ Προτύπου

ΕΛΟΤ 1300.04  «Τηλεπικοινωνίες - Ορολογία - Μέρος 4: Μετάδοση»

σε Δημόσια Κρίση

 

 

 

 

 

Ο ΕΛΟΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών, υποβάλλει σε Δημόσια Κρίση το παρακάτω Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου:

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1300.04 «Τηλεπικοινωνίες – Ορολογία – Μέρος 4: Μετάδοση»

στο οποίο κατέληξε η Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ) ύστερα από παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις των μελών της επιτροπής ΕΛΟΤ-ΟΤΕ/ΤΕ-Τ “Τηλεπικοι­νωνίες” και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγών κ.λπ., στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα, υπόψη κας Λ.Παπασταθοπούλου τηλ/νο 210-2120106 ή στην ηλεκτρονική δ/νση  lip@elot.gr το αργότερο μέχρι  την 

10η Ιανουαρίου 2009.

 

Κατεβάστε το Σχέδιο του Ελληνικού Προτύπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1300.04 από εδώ.

Κατεβάστε το έντυπο σχολιασμού του ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1300.04 από εδώ.