ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

                                                                                                                                      2005-10-03

                                                                                                                                       Νο 24-05

 

 Δελτίο Τύπου

 

   Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1422-2  «Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών–Μέρος 2: Περιβάλλον»

 

 

Ο ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση του Ελληνικού Προτύπου

 ΕΛΟΤ 1422-2  «Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών–Μέρος 2: Περιβάλλον».

Το αναφερόμενο Προτύπου πραγματεύεται θέματα περιβάλλοντος σχετικά με την εγκατάσταση, συνεγκατάσταση και λειτουργία σταθμών ραδιοεπικοινωνιών σε ραδιοσταθμότοπους.

 

Το παρόν Πρότυπο είναι το πρώτο μέρος του πολυμερούς Προτύπου ΕΛΟΤ 1422 το οποίο δημοσιεύεται σε χωριστά μέρη, σύμφωνα με την ακόλουθη δομή:

Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

Μέρος 2: Περιβάλλον

Μέρος 3: Όρια και τεχνικές δοκιμών και μετρήσεων (υπό εκπόνηση)

Μέρος 4: Οδηγίες εγκατάστασης και άμβλυνσης (υπό εξέταση)

Μέρος 5:Γένια Πρότυπα και Πρότυπα Προϊόντων (υπό εξέταση)

 

Το τυποποιητικό έργο «Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών» ανατέθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στον ΕΛΟΤ λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων είναι αναγκαία η δημιουργία τεχνικών προτύπων και κανονισμών τα οποία θα διευκολύνουν την συνεγκατάσταση των κεραιών σταθμών διαφόρων υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνιών, θα απλουστευθούν  οι διαδικασίες αδειοδότησης  καθώς επίσης θα επιταχυνθούν και οι εργασίες εγκαταστάσεων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη διάθεση του Προτύπου στον ΕΛΟΤ  Αχαρνών 313, Κάτω Πατήσια  κα Ρ.Θεοφίλου τηλ. 210-2120317, 210-2120319 e-mail reth@elot.gr .