ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2008-11-11                                                                                                                                       

                                                                                                               Νο.23 – 08

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΕ (ΕΛΟΤ ΑΕ) επιθυμεί να συνεργασθεί με δύο (2) εξωτερικούς συνεργάτες με συμβάσεις μίσθωσης έργου για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Πολυμερών και Ελαστικών στην Θεσσαλονίκη. 

Το αντικείμενο της ανάθεσης είναι η εκτέλεση δοκιμών και ελέγχων σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις οδηγίες του Συστήματος Ποιότητας καθώς και η παραλαβή δοκιμίων, αποθήκευση και προετοιμασία δειγμάτων.  Η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες.

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 

ü  Πτυχίο ΤΕΙ ή ΔΕ τεχνικής κατεύθυνσης (Λυκείου ή/και Τεχνικής Σχολής ΤΕΛ, ΙΕΚ κλπ)

ü  Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας

ü  Επαρκής γνώση Η/Υ (κυρίως επεξεργασία κειμένων)

ü  Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε τεχνική θέση σε βιομηχανία ή εργαστήριο

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέχρι την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2008 να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο fax της Διεύθυνσης Εργαστηρίων του ΕΛΟΤ στην Αθήνα, (210 5241371 υπόψη Κου Γ Μπαμόπουλου).  (Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5248875, 210-5247117-8 και 210 5240274, email gkm@elot.gr) . 

 

 

Αθήνα 2008-11-11

 

Ευθύμιος Γαλανός

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος