ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                        2007-06-08 

                                                                                                                                            Νο.23-07

 

 

«Το πρότυπο για τις φλοκάτες, ΕΛΟΤ 15 δεν ισχύει»

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι το πρότυπο ΕΛΟΤ 15:1980 «Φλοκάτη - Τεχνικά χαρακτηριστικά» έχει αποσυρθεί από την 6η Ιουνίου 2007.

Οι πρώτες ύλες, οι συνθήκες παραγωγής και εμπορίας της φλοκάτης έχουν ριζικά μεταβληθεί. Σήμερα, τα παραγόμενα ή τα προς πώληση προϊόντα που φέρουν την ονομασία «ΦΛΟΚΑΤΗ» ή «FLOKATI» έχουν τεχνικά χαρακτηριστικά που δεν σχετίζονται με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ 15.

Ο ΕΛΟΤ καλεί τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, τα επιμελητήρια και λοιπούς ενδιαφερομένους, στα γραφεία του Οργανισμού, Αχαρνών 313, Κ. Πατήσια Αθήνα, 5ος όροφος, την 25 Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, σε σύσκεψη για την εξέταση του θέματος, τις ανάγκες της αγοράς και την σκοπιμότητα έκδοσης νέου σχετικού προτύπου ή προτύπων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να αποστείλουν τις απόψεις τους και στην ηλ. Δνση ixs@elot.gr και στο τ/ο (fax) 210 2283135. Για  διευκρινίσεις και περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορεί να απευθυνθούν στον κ. Ι. Σαριδάκη, τηλ. 210 2120113.