ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

                                                                                                                                       2006-03-24

                                                                                                                                       Νο 20-06

 

Δελτίο Τύπου

 

«Ενημέρωση για την παράταση στην απόσυρση του ΕΛΟΤ 1416»

 

  To νέο πρότυπο HACCP για την ασφάλεια τροφίμων, το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 «Συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων – Απαιτήσεις για τους οργανισμούς της αλυσίδας τροφίμων» υιοθετήθηκε το Σεπτέμβριο του 2005 και είναι διαθέσιμο στην ελληνική γλώσσα, από τον ΕΛΟΤ.

Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 είναι αναγνωρίσιμο σε παγκόσμια κλίμακα και εφαρμόσιμο σε όλες τις επιχειρήσεις της αλυσίδας τροφίμων από την πρωτογενή παραγωγή, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ζωοτροφών, μέχρι τη διάθεση τροφίμων ή φαγητού στον καταναλωτή.

To ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ 1416 «Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων-Ανάλυση κινδύνων και κρίσιμα σημεία ελέγχου (HACCP)» αφού πέραν των απαιτήσεων για τη διασφάλιση της ασφάλειας τροφίμων περιλαμβάνει τη διαχείριση εκτάκτων περιστατικών και διαχειριστικές διεργασίες του ISO 9001 όπως η ανάλυση δεδομένων και η συνεχής βελτίωση.

Λόγω των υποχρεώσεων από τη συμμετοχή μας στη Ευρωπαϊκή τυποποίηση, ο ΕΛΟΤ οφείλει να αποσύρει το Εθνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1416.

Επειδή υπάρχουν αρκετά αιτήματα και προβλήματα μετάβασης και προσαρμογής στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η απόσυρση του ΕΛΟΤ 1416 και για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων ο ΕΛΟΤ αποφάσισε να εξαντλήσει τα χρονικά περιθώρια και να καθυστερήσει την απόσυρση του ΕΛΟΤ 1416.

Για αυτό το λόγο η απόσυρση του ΕΛΟΤ 1416 που έχει προαναγγελθεί για τις  31 Μαρτίου 2006, δεν θα ισχύσει. Η παράταση για την απόσυρση του ΕΛΟΤ 1416 επεκτείνεται μέχρι 31 Ιουλίου 2006.

Ωστόσο, οφείλουμε να τονίσουμε ότι είναι προς όφελος των επιχειρήσεων και της εθνικής οικονομίας γενικότερα η μετάβαση και άμεση εφαρμογή του νέου προτύπου για τα συστήματα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000,  που παρέχει παγκόσμια αναγνώριση και αποδοχή.