ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

2005-09-27

Νο 20-05

 

 Δελτίο Τύπου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ  

 

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Προτύπων την 14η Οκτωβρίου κάθε έτους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργανώνει Συνέδριο με θέμα “ Διεθνής Συνεργασία στην Τυποποίηση

Το Συνέδριο, το οποίο θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες την 14η Οκτωβρίου 2005, θα εστιασθεί στα ωφελήματα και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται από τη διεθνή τυποποίηση στις αγορές και την οικονομική ανάπτυξη. Ειδική αναφορά θα γίνει στο ρόλο του διεθνούς συστήματος τυποποίησης και στην ευρωπαϊκή συνεργασία με τις τρίτες χώρες.

Απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και ειδικούς στην τυποποίηση από την  Ευρώπη και τις τρίτες χώρες.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο και τις δηλώσεις συμμετοχής δίδονται από τον ΕΛΟΤ

(κος Γ.Χαϊτίδης τηλ 210 2120 200 e mail:gchch@elot.gr )