ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                        2007-05-09 

                                                                                                                                            Νο.18-07

 

 

Κατοχύρωση κωδικού ταυτοποίησης Αντικειμένων (Object IdentifierOID)

 

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) αποφάσισε την ενεργοποίηση της δυνατότητας που παρέχει το Διεθνές Πρότυπο ISO 8824 στους Εθνικούς Οργανισμούς Τυποποίησης, για την κατοχύρωση Κωδικών Ταυτοποίησης Αντικειμένων (Object IdentifierOID).

 

Πολλά Πρότυπα επικοινωνίας και ηλεκτρονικού εμπορίου καθορίζουν διάφορα «αντικείμενα» για τα οποία απαιτείται μονοσήμαντη αναγνώριση και ταυτοποίηση. Η μονοσήμαντη αυτή ταυτοποίηση επιτυγχάνεται μέσω της κατοχύρωσης ενός μοναδικού Κωδικού Ταυτοποίησης ανά Αντικείμενο.

 

Μοναδικός Κωδικός Ταυτοποίησης Αντικειμένου μπορεί να αποδοθεί σε μια πληθώρα «αντικειμένων», όπως είναι, για παράδειγμα, ένα κράτος, μια εταιρεία, ένα έργο, ένα σχήμα πιστοποίησης, ένας αλγόριθμος κρυπτογράφησης, ο μορφότυπος ενός φακέλου και πολλά άλλα που περιγράφονται στα κατάλληλα Πρότυπα. Οι μοναδικοί αυτοί κωδικοί μπορούν μετά να χρησιμοποιηθούν σε μια πληθώρα εφαρμογών υπολογιστών, ηλεκτρονικού εμπορίου, επικοινωνιών, σε αλληλογραφία και όπου αλλού απαιτείται η κατά μοναδικό τρόπο αναγνώριση και ταυτοποίηση μιας οντότητας.

 

Ο ΕΛΟΤ λειτουργεί ως Αρχή Κατοχύρωσης τέτοιων Κωδικών για την Ελλάδα. Ο ΕΛΟΤ είναι ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης της Ελλάδος, μοναδικό μέλος από την Ελλάδα στον ISO, IEC, CEN, CENELEC & ETSI. Είναι ο Οργανισμός που διαχειρίζεται αποκλειστικά τα Ελληνικά Πρότυπα, εκφράζει στους παραπάνω Οργανισμούς την Εθνική θέση της Ελλάδας και καταθέτει σε αυτούς την Εθνική της ψήφο.

Κάθε ενδιαφερόμενος για απόκτηση Κωδικού Ταυτοποίησης Αντικειμένου μπορεί να απευθυνθεί στον ΕΛΟΤ, Αχαρνών 313, 111 45, υπόψιν κας Μ. Βερυκίου, Τ/Φ 210-2120108, email: mdv@elot.gr. Μπορεί επίσης να βρει την αίτηση για απόδοση κωδικού ταυτοποίησης αντικειμένων εδώ.