ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

                                                                                                                                       2006-03-15

                                                                                                                                       Νο 18-06

 

Δελτίο Τύπου

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

O ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των παρακάτω νέων Ελληνικών Προτύπων.

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 438-3

Διακοσμητικά πολυστρωματικά φύλλα υψηλής συμπίεσης (HPL) - Φύλλα με βάση θερμοσκληρυνόμενες ρητίνες (συνήθως αποκαλούμενα πολυστρωματικά φύλλα) - Μέρος 3: Ταξινόμηση και προδιαγραφή για πολυστρωματικά φύλλα πάχους μικρότερου των 2 mm που προορίζονται για συγκόλληση σε επιφάνειες στήριξης

ΕΛΟΤ EN 560

Εξοπλισμός συγκόλλησης με αέρια - Συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων για εξοπλισμό συγκόλλησης, κοπής και συναφών διεργασιών

ΕΛΟΤ EN 1996-3

Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία - Μέρος 3: Απλοποιημένες μέθοδοι υπολογισμού για κατασκευές από άοπλη τοιχοποιία

 

 

ΕΛΟΤ EN 9111

Αεροδιαστημική σειρά - Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Αξιολόγηση που έχει εφαρμογή σε οργανισμούς συντήρησης (βασισμένη στο ISO 9001 : 2000)

 

ΕΛΟΤ EN ISO 10156-2

Φιάλες αερίου - Αέρια και μίγματα αερίου - Μέρος 2: Προσδιορισμός της ικανότητας οξείδωσης τοξικών και διαβρωτικών  αερίων και μιγμάτων αερίων

 

ΕΛΟΤ EN 12697-1

Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 1: Περιεκτικότητα σε διαλυτό συνδετικό υλικό

 

ΕΛΟΤ EN 12697-40

Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 40: Απαστραγγισιμότητα

ΕΛΟΤ EN 12697-42

Ασφαλτικά μίγματα - Μέθοδοι δοκιμής θερμού ασφαλτομίγματος - Μέρος 42: Ποσότητα χονδρόκοκκων ξένων υλικών στο  ανακτούμενο ασφαλτόμιγμα

 

 

ΕΛΟΤ EN 12921-2

 

 

Μηχανές για καθαρισμό επιφάνειας και προεπεξεργασίας βιομηχανικών ειδών με χρήση υγρών ή ατμών - Μέρος 2: Ασφάλεια μηχανών που χρησιμοποιούν υγρά καθαρισμού με βάση το νερό

ΕΛΟΤ EN 12921-3

Μηχανές για καθαρισμό επιφάνειας και προεπεξεργασίας βιομηχανικών ειδών με χρήση υγρών ή ατμών - Μέρος 3: Ασφάλεια μηχανών που χρησιμοποιούν εύφλεκτα υγρά καθαρισμού

ΕΛΟΤ EN 13020

Μηχανές επεξεργασίας καθαρισμού οδών - Απαιτήσεις ασφάλειας

ΕΛΟΤ EN 13155/A1

Γερανοί - Αποσπώμενες συνδέσεις ανύψωσης φορτίου

ΕΛΟΤ EN 13414-1/A1

Αορτήρες από χαλύβδινο συρματόσχοινο - Ασφάλεια - Μέρος 1 : Αορτήρες για γενική χρήση ανύψωσης

ΕΛΟΤ EN 13732/A1

Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - Εγκαταστάσεις ψύξης σε συλλεκτήριες δεξαμενές γάλακτος - Απαιτήσεις κατασκευής, απόδοσης, καταλληλότητας για χρήση, ασφάλεια και υγιεινή

ΕΛΟΤ EN 13769/A1

Μεταφερόμενες φιάλες αερίου - Πλαίσια φιαλών - Σχεδιασμός, κατασκευή, ταυτοποίηση και δοκιμές

ΕΛΟΤ EN 13796-3

Aπαιτήσεις ασφάλειας εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα για την μεταφορά προσώπων - Οχήματα - Μέρος 3: Δοκιμές κόπωσης

ΕΛΟΤ EN 14081-1

Ξύλινες κατασκευές - Δομική ξυλεία ορθογωνικής διατομής ταξινομημένη σύμφωνα με την αντοχή της - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

ΕΛΟΤ EN 14081-3

Ξύλινες κατασκευές - Δομική ξυλεία ορθογωνικής διατομής ταξινομημένη σύμφωνα με την αντοχή της - Μέρος 3: Μηχανική ταξινόμηση πρόσθετες απαιτήσεις για έλεγχο παραγωγής στο εργοστάσιο

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 14081-4

Ξύλινες κατασκευές - Δομική ξυλεία ορθογωνικής διατομής ταξινομημένη σύμφωνα με την αντοχή της - Μέρος 4: Μηχανική ταξινόμηση - Ρυθμίσεις μηχανών ταξινόμησης για συστήματα μηχανικώς ελεγχόμενα

 

ΕΛΟΤ EN 14209

Προδιαμορφωμένες κορνίζες από γύψο επενδεδυμένες με χαρτί - Ορισμοί, απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 14268

Τεχνικές άρδευσης - Μετρητές για άρδευση νερού

 

ΕΛΟΤ EN 14487-1

Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα - Μέρος 1: Ορισμοί, προδιαγραφές και συμμόρφωση

ΕΛΟΤ EN 14501

Περσίδες και εξώφυλλα - Θερμική και οπτική άνεση - Χαρακτηριστικά επίδοσης και ταξινόμηση

ΕΛΟΤ EN 14543

Προδιαγραφή για συσκευές ασφαλείας με υγραέριο - Θερμαντήρες εξωτερικών χώρων τύπου ομβρέλλας - Θερμαντήρες με ακτινοβολία άνευ καπνοδόχων για εξωτερική χρήση ή για χώρους επαρκώς αεριζόμενους

ΕΛΟΤ EN 14654-1

Διαχείριση και έλεγχος λειτουργιών καθαρισμού αποχετεύσεων και αποστραγγίσεων - Μέρος 1: Καθαρισμός αποχετεύσεων

ΕΛΟΤ EN 14707

Θερμομονωτικά προϊόντα για κτιριακό εξοπλισμό και βιομηχανικές εγκαταστάσεις - Προσδιορισμός της μέγιστης θερμοκρασίας λειτουργίας της προδιαμορφωμένης μόνωσης (κοχύλια) σωλήνων

ΕΛΟΤ CEN/TS 15213-1

Τηλεματική οδικών μεταφορών και κυκλοφορίας - Συστήματα μετά από κλοπή για την ανάκτηση κλεμμένων οχημάτων - Μέρος 1: Αρχιτεκτονική και ορολογία αναφοράς

 

ΕΛΟΤ EN ISO 15711

Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός της αντοχής σε καθοδική αποκόλληση των επιχρισμάτων εκτεθειμένων στο θαλασσινό νερό

ΕΛΟΤ EN ISO 16035

Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια - Προσδιορισμός των αλογονωμένων υδρογονανθράκων με χαμηλό σημείο βρασμού στα βρώσιμα έλαια

ΕΛΟΤ EN ISO 16484-6

Συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων - Μέρος 6: Δοκιμές συμμόρφωσης επικοινωνίας δεδομένων

ΕΛΟΤ EN ISO 16851

Υφαντοί ταινιόδρομοι - Προσδιορισμός του καθαρού μήκους ατέρμονος ταινιόδρομου

 

ΕΛΟΤ EN ISO 17201-1

Ακουστική - Θόρυβος από πεδία βολής - Μέρος 1: Προσδιορισμός της έκρηξης στομίου με μέτρηση

 

ΕΛΟΤ EN ISO 17693

Υποδήματα - Μέθοδοι δοκιμής για το άνω μέρος - Αντίσταση σε βλάβες κατά το μοντάρισμα

ΕΛΟΤ EN ISO 17695

Υποδήματα - Μέθοδοι δοκιμής για το άνω μέρος - Αντοχή σε παραμόρφωση

 

ΕΛΟΤ EN ISO 17700

Υποδήματα - Μέθοδοι δοκιμής για το άνω μέρος, τη φόδρα και τα πατάκια - Σταθερότητα χρώματος σε τριβή

ΕΛΟΤ EN ISO 17895

Χρώματα και βερνίκια - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε πτητικές οργανικές ενώσεις την χρωμάτων σε γαλακτώματα χαμηλής περιεκτικότητας VOC (VOC σε δοχεία)

ΕΛΟΤ EN ISO 20645

Υφάσματα - Προσδιορισμός της αντιβακτηριδιακής δράσης - Δοκιμή καλλιέργειας με τριβλία άγαρ

ΕΛΟΤ EN ISO 20685

Τρισδιάστατες μέθοδοι σάρωσης διεθνώς συμβατές βάσεις ανθρωπομετρικών δεδομένων

 

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 20836

Μικροβιολογία τροφίμων και ζωοτροφών - Αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης για την ανίχνευση των παθογόνων μικροοργανισμών στα τρόφιμα - Κριτήρια επίδοσης των θερμικών κύκλων

ΕΛΟΤ EN ISO 21351

Διαστημικά συστήματα - Λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές