ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

                                                                          

                                                                                                                                  Νο: 17 - 08

  2008-07- 30

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για Ειδικούς - Εμπειρογνώμονες

οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην

Ειδική Ομάδα Έργου (ΕΟΕ 11) «Εκθέσεις Κοινωνικής Ευθύνης»:

Ημερομηνία δημοσιοποίησης :                  2008-07-29

Τελική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 2008-08-29

1. Γενικές πληροφορίες

Ο ΕΛΟΤ, ως ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης, έχει αναλάβει την εκπόνηση των τυποποιητικών εγγράφων για την αξιολόγηση εκθέσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

2. Περιγραφή έργου προς ανάθεση

Η πρόσκληση αυτή, γίνεται σύμφωνα με την απόφαση  υπ’αριθμ. 117-05/2005-10-19 του Δ.Σ του ΕΛΟΤ και με το παράρτημα Δ΄ του Κανονισμού Σύστασης και Λειτουργίας των Τεχνικών Οργάνων Τυποποίησης και απευθύνεται σε ειδικούς ή εμπειρογνώμονες στα εκάστοτε θέματα τυποποίησης.

 

Οι Εμπειρογνώμονες που θα επιλεγούν θα συγκροτήσουν την Ειδική Ομάδα Έργου 11 «Εκθέσεις Κοινωνικής Ευθύνης» με αντικείμενο την ανάπτυξη σχεδίου ελληνικού προτύπου απολογιστικών εκθέσεων των επιχειρήσεων για την κοινωνική ευθύνη. Ειδικότερα, το ως άνω πρότυπο, και εν γένει το έργο της ΕΟΕ 11, πρέπει να περιλαμβάνει:

 

α) τον καθορισμό των γενικών κριτηρίων αξιολόγησης και των δεικτών επίδοσης για την κοινωνική  ευθύνη των επιχειρήσεων

β) την υποβολή προτάσεων για συμπληρωματικές ενέργειες για την καθιέρωση του προτύπου

 

Η Ειδική Ομάδα Έργου θα αποτελείται από τέσσερις εμπειρογνώμονες και ένα Συντονιστή. Ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει ή να μειώσει κατά την κρίση του τον αριθμό των μελών της ΕΟΕ. Τα μέλη της  ΕΟΕ δύνανται να εργάζονται και στις εγκαταστάσεις του  ΕΛΟΤ κατά τις εργάσιμες ώρες του ΕΛΟΤ και να συνεργάζονται με το προσωπικό του και ιδιαίτερα το προσωπικό της Διεύθυνσης Τυποποίησης, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό του ΕΛΟΤ για την εκτέλεση των καθηκόντων τους, χωρίς να υπόκεινται σε κανένα περιορισμό ή υποχρέωση τήρησης ωραρίου εργασίας ή οποιουδήποτε άλλου περιορισμού ή καθήκοντος που αναφέρεται στο μόνιμο ή έκτακτο προσωπικό του ΕΛΟΤ.  Σημαντικό μέρος των εργασιών καθώς και της επικοινωνίας μεταξύ εμπειρογνωμόνων και ΕΛΟΤ θα γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

 

Σε κάθε περίπτωση θα υπογραφεί σχετική σύμβαση του ΕΛΟΤ με κάθε μέλος της ΕΟΕ 11, που θα επιλεγεί.

 

3. Παραδοτέα, έλεγχος και έγκριση αυτών

Παραδοτέα:

 

1.       Σχέδιο ελληνικού προτύπου απολογιστικών εκθέσεων των επιχειρήσεων για την κοινωνική ευθύνη.

2.       Προτάσεις για αναγκαίες συμπληρωματικές ενέργειες καθιέρωσης του ελληνικού προτύπου.

 

4. Διαδικασία επιλογής

 

1. Η υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ www.elot.gr/announcement.htm και συγκεκριμένα μέχρι την 2008-08-29.

 

2. Η επιλογή θα γίνει από τους υπεύθυνους του έργου, εντός 5 εργασίμων ημερών περίπου από την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενδιαφέροντος.

 

5. Διάρκεια έργου

 

Το έργο κάθε ΕΟΕ θα ολοκληρωθεί εντός 4 (τεσσάρων) μηνών και το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2008. Θα υπογραφεί συμφωνητικό μεταξύ του ΕΛΟΤ και των επιλεχθέντων ειδικών - εμπειρογνωμόνων όπου θα καθορίζονται λεπτομερείς προδιαγραφές του έργου, το χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο καλούνται να εκτελέσουν το έργο τους, με όλες τις απαραίτητες ρήτρες διασφάλισης, καθώς και τον ακριβή τρόπο πληρωμής τους.

 

6. Αμοιβή εμπειρογνωμόνων έργου

 

Η αμοιβή για κάθε Εμπειρογνώμονα καθορίζεται σε 5.000 € και για το Συντονιστή 6.000 €.  Στο ως άνω ποσά δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ

 

7. Απαιτούμενα ελάχιστα προσόντα για τους εμπειρογνώμονες

 

7.1 Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μεταπτυχιακοί τίτλοι στο αντικείμενο και στις εξειδικεύσεις του έργου θα ληφθούν υπόψη.

7.2 Άριστη γνώση της Αγγλικής. Προαιρετικά, επιθυμητή η καλή γνώση της Γαλλικής ή Γερμανικής.

7.3 Τα μέλη πρέπει να διαθέτουν εκπαίδευση, εμπειρία ή/και κατάρτιση τουλάχιστον σε έναν από τους παρακάτω τομείς:

 

Η εμπειρία αυτή πρέπει να τεκμηριώνεται από προηγούμενες εργασίες ή έργα ανά τομέα. Η επιλογή των μελών θα γίνει και με κριτήριο την πληρότητα των ΕΟΕ σε τεχνογνωσία  στους ως άνω τομείς.

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν χρονική διαθεσιμότητα καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης με τον ΕΛΟΤ (Σεπτέμβριο – Δεκέμβριο 08).

8. Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος και απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

Η αίτηση ενδιαφέροντος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

-           -           Αίτηση συμμετοχής στην ΕΟΕ

-           -           Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

-           -           Υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβεια των στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος

-           -           Υπεύθυνη δήλωση χρονικής διαθεσιμότητας (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω ενότητα 7).

 

Η αίτηση υποβάλλεται στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα (υπόψη κας. Μ. Βερυκίου τηλ. 210-2120108) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση mdv@elot.gr το αργότερο μέχρι  την  Παρασκευή, 29 Αυγούστου 2008. Ο ΕΛΟΤ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την επιβεβαίωση στοιχείων του βιογραφικού σημειώματος κατά την κρίση του.

 

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος

 

 

 

 

 

Ν. Συμφέρης