ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                                                                                        2007-05-04 

                                                                                                                                            Νο.17-07

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ CEN/TC 329/WG5

“TOURIST GUIDING SERVICES”

Στην Αθήνα 26-27/04/2007

  

O ΕΛΟΤ προσκάλεσε επίσημα την ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης CEN/TC 329/WG/5 TOURIST GUIDING SERVICES να συνεδριάσει στην Αθήνα.

 Οι διήμερες εργασίες 26-27/04/07 πραγματοποιήθηκαν στο Ξενοδοχείο PARK HOTEL όπου παρευρέθηκαν ευρωπαίοι επαγγελματίες ξεναγοί, εκπαιδευτικοί οργανισμοί, εκπρόσωποι υπουργείων , και την ένωση καταναλωτών .

 Εκπρόσωπος της ελληνικής επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ 90 «Τουρισμός» ήταν η κα Ε. Καλαμπουκίδου, μέλος της ΕΛΟΤ ΤΕ 90 «Τουρισμός» και εκπρόσωπος της ΠΟΞΕΝ  Γεν. Γραμματέας Δ.Σ, καθώς και η Τεχνική υπεύθυνος της ΕΛΟΤ ΤΕ 90.

Θέμα της διήμερης 5ης συνεδρίασης  ήταν το σχέδιο προτύπου:

 prEN 15565 «Απαιτήσεις για παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και προγραμμάτων για ξεναγούς».

 Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα σχόλια των χωρών για τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου και τα κυριότερα σημεία ήταν τα εξής:

Η Ελλάδα συμμετείχε σε όλες τις συνεδριάσεις της CEN/TC 329/WG5 συμβάλλοντας σημαντικά στη διαμόρφωση του κειμένου, που βασίζεται κυρίως στην πολύχρονη πείρα καθώς και την άριστη επαγγελματική εκπαίδευση του ξεναγού στη χώρα μας από τις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

 

 Εν όψει της εφαρμογής της οδηγίας της ΕΕ 2005/36 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των ξεναγών η προδιαγραφή θα βοηθήσει όχι μόνο στην σύγκριση των διπλωμάτων και προσόντων των ξεναγών στην Ευρώπη αλλά και στην επίτευξη ενός υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης του ξεναγού σε  όλη την Ευρώπη καθώς και στην προστασία του καταναλωτή τουρίστα για τις υπηρεσίες που αγοράζει.