ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

                                                                                                                                       2006-03-07

                                                                                                                                       Νο 16-06

 

Δελτίο Τύπου

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

O ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των παρακάτω νέων Ελληνικών Προτύπων.

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 54-18

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 18: Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής

ΕΛΟΤ EN 352-4/Α1

Μέσα προστασίας της ακοής - Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές - Μέρος 4: Ωτοασπίδες με εξασθένιση εξαρτώμενη από τη στάθμη του θορύβου

ΕΛΟΤ EN ISO 389-7

Ακουστική - Μηδενική στάθμη αναφοράς για τη βαθμονόμηση ακοομετρικών συσκευών - Μέρος 7: Κατώφλιο ακοής αναφοράς για συνθήκες ακρόασης ελεύθερου ηχητικού πεδίου και διάχυτου ηλεκτρικού πεδίου

ΕΛΟΤ EN 1146

Μέσα προστασίας της αναπνοής - Αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος με ενσωματωμένη κουκούλα για διαφυγή - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση

 

ΕΛΟΤ EN 1710

Εξοπλισμός και στοιχεία κατάλληλα για χρήση σε δυνητικά εκρήξιμες ατμόσφαιρες σε υπόγεια ορυχεία

 

ΕΛΟΤ EN 3745-512

Αεροδιαστημική σειρά - Ινες και καλώδια, οπτικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 512: Χρονική αντοχή στην καμπύλωση

 

ΕΛΟΤ EN 3745-513

Αεροδιαστημική σειρά - Ινες και καλώδια, οπτικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 513: Αντοχή σε σύνθλιψη

ΕΛΟΤ EN 3745-703

Αεροδιαστημική σειρά - Ινες και καλώδια, οπτικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 703: Ανθεκτικότητα της σήμανσης του κατασκευαστή

ΕΛΟΤ EN 4049-002

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδιο προέκτασης θερμοστοιχείου - Θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ - 65 C και  260 C - Μέρος 002: Γενικά

 

ΕΛΟΤ EN 4057-201

 

Αεροδιαστημική σειρά - Δεσμοί καλωδίων για δεσμίδες - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 201: Οπτική εξέταση

ΕΛΟΤ EN 4057-202

Αεροδιαστημική σειρά - Δεσμοί καλωδίων για δεσμίδες - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 202: Εξέταση της μάζας και των διαστάσεων

ΕΛΟΤ EN 4057-301

Αεροδιαστημική σειρά - Δεσμοί καλωδίων για δεσμίδες - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 301: Δοκιμή αλατονέφωσης

ΕΛΟΤ EN 4057-303

Αεροδιαστημική σειρά - Δεσμοί καλωδίων για δεσμίδες - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 303: Αντίσταση στα ρευστά

ΕΛΟΤ EN 4057-305

Αεροδιαστημική σειρά - Δεσμοί καλωδίων για δεσμίδες - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 305: Σταθερότητα χρώματος

ΕΛΟΤ EN 4057-405

Αεροδιαστημική σειρά - Δεσμοί καλωδίων για δεσμίδες - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 405: Απόσταση ασφαλείας από πυξίδα

ΕΛΟΤ EN 4057-407

Αεροδιαστημική σειρά - Δεσμοί καλωδίων για δεσμίδες - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 407: Επαλήθευση της ρύθμισης των εργαλείων εφαρμογής

ΕΛΟΤ EN 4165-012

Αεροδιαστημική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, τμηματικοί - Θερμοκρασία λειτουργίας 175 C συνεχώς - Μέρος 012: Προσαρμογέας με φλάντζα 2 και 4 τμημάτων, σειρά 3 - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 4165-013

Αεροδιαστημική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, τμηματικοί - Θερμοκρασία λειτουργίας 175 C συνεχώς - Μέρος 013: Σφικτήρας καλωδίων 2 και 4 τμημάτων για συνδετήρες, σειρά 2 και σειρά 3 - Πρότυπο προϊόντος

 

ΕΛΟΤ ΕΝ 4165-014

Αεροδιαστημική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, τμηματικοί - Θερμοκρασία λειτουργίας 175 C συνεχώς - Μέρος 014: Παρελκόμενα με σκληρυμένο κορμό 2 και 4 τμημάτων για συνδετήρες, σειρά 2 και σειρά 3 - Πρότυπο προϊόντος

 

 

 

ΕΛΟΤ EN 4165-015

 

 

 

Αεροδιαστημική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, τμηματικοί - Θερμοκρασία λειτουργίας 175 C συνεχώς - Μέρος 015: Κυκλική καμινάδα για παρελκόμενα (1 ανά τμηματική κοιλότητα) - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 4165-016

Αεροδιαστημική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, τμηματικοί - Θερμοκρασία λειτουργίας 175 C συνεχώς - Μέρος 016: Διπλή ελλειψοειδής καμινάδα για παρελκόμενα (1 ανά 2 τμήματα) - Πρότυπο προϊόντος

 

ΕΛΟΤ EN 4165-017

Αεροδιαστημική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, τμηματικοί - Θερμοκρασία λειτουργίας 175 C συνεχώς - Μέρος 017: Τυφλή καμινάδα για παρελκόμενα (1 ανά τμηματική κοιλότητα) - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 4165-022

Αεροδιαστημική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, τμηματικοί - Θερμοκρασία λειτουργίας 175 C συνεχώς - Μέρος 022: Εργαλείο εισαγωγής/εξαγωγής για αφαίρεση τμημάτων - Πρότυπο προϊόντος

 

 

ΕΛΟΤ EN 4175

 

 

Αεροδιαστημική σειρά - Δακτύλιοι, με φλάντζα ασφάλισης με σύσφιξη, διατμητικού τύπου, από τιτάνιο ΤΙ-Ρ99002, μετρική σειρά

ΕΛΟΤ EN 4434

Αεροδιαστημική σειρά - Ελαφρείς αγωγοί από χαλκό ή κράμα χαλκού για ηλεκτρικά καλώδια - Πρότυπο προϊόντος (Κανονικές και μικρές ανοχές)

ΕΛΟΤ EN 4458

Αεροδιαστημική σειρά - Μπουλόνια, με σπείρωμα MJ, από κράμα τιτανίου ΤΙ-Ρ64001, με επένδυση ΜοS2, με δακτύλιο ασφάλισης με εγκοπές, από χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση - Κατηγορία αντοχής: 1100 ΜΡa (σε θερμοκρασία περιβάλλοντος) - Τεχνική προδιαγραφή

ΕΛΟΤ EN 4610

Αεροδιαστημική σειρά - Σύνδεσμος σωλήνων 8 30' στο κράμα τιτανίου - Γωνίες 45, με συρματασφαλιζόμενο περικόχλιο

 

ΕΛΟΤ EN 12312-9

Εξοπλισμός επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών - Ειδικές απαιτήσεις - Μέρος 9: Φορτωτήρες εμπορευματοκιβωτίων/Παλετών

ΕΛΟΤ EN ISO 12402-1

Ατομικές συσκευές επίπλευσης - Μέρος 1: Σωσίβια γιλέκα για ποντοπόρα πλοία - Απαιτήσεις ασφάλειας

ΕΛΟΤ EN 12881-1

Ταινιόδρομοι - Δοκιμές προσομοίωσης αναφλεξιμότητας - Μέρος 1: Δοκιμές με καύση προπανίου

ΕΛΟΤ EN 14052

Βιομηχανικά κράνη υψηλής απόδοσης

 

ΕΛΟΤ EN 14067-4

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Αεροδυναμική - Μέρος 4: Απαιτήσεις και διαδικασίες δοκιμής για αεροδυναμική σε ανοιχτή τροχιά

 

 

ΕΛΟΤ EN 14394

Λέβητες θέρμανσης - Λέβητες θέρμανσης με καυστήρες τεχνητού ελκυσμού - Ονομαστική παροχή θερμότητας που δεν υπερβαίνει τα 10 MW και μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας μέχρι 110 C

ΕΛΟΤ EN 14529

Μέσα προστασίας της αναπνοής - Αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές ανοικτού κυκλώματος πεπιεσμένου αέρα με μάσκα ημίσεος προσώπου σχεδιασμένες να περιλαμβάνουν αεροπνεύμονα θετικής πίεσης, μόνο για σκοπούς διαφυγής

 

ΕΛΟΤ EN 14764

 

Ποδήλατα τρέκιγκ και πόλης - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 14765

Ποδήλατα για παιδιά νηπιακής ηλικίας - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 14766

Ποδήλατα βουνού - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 14781

Αγωνιστικά ποδήλατα - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

 

ΕΛΟΤ EN 14907

Ποιότητα περιβάλλοντος αέρα - Πρότυπη μέθοδος σταθμικής μέτρησης για τον προσδιορισμό ΡΜ2,5 κλάσματος μάζας αιωρούμενης σωματιδιακής ύλης

ΕΛΟΤ CEN/TS 15111

Τρόφιμα - Προσδιορισμός των ιχνοστοιχείων - Προσδιορισμός ιωδίου σε διαιτητικά τρόφιμα με ICP-MS (φασματομετρία μάζης με επαγωγική σύζευξη πλάσματος)