ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

                                                                                                                                       2006-02-28

                                                                                                                                       Νο 15-06

 

Δελτίο Τύπου

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

 O ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των παρακάτω νέων Ελληνικών Προτύπων.

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN ISO 139

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Πρότυπες εργαστηριακές συνθήκες και δοκιμές

ΕΛΟΤ EN 1097-6/A1

Δοκιμές των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 6: Προσδιορισμός της πυκνότητας του φίλερ και απορρόφησης νερού

ΕΛΟΤ EN ISO 1140

Συνθετικά σχοινιά - Πολυαμίδιο - Τρίκλωνα, τετράκλωνα και οκτάκλωνα σχοινιά

ΕΛΟΤ EN ISO 1968

Συνθετικά σχοινιά και κορδόνια – Λεξιλόγιο

 

ΕΛΟΤ EN ISO 2505

Θερμοπλαστικοί σωλήνες - Προσδιορισμός της επαναφοράς κατά μήκος - Μέθοδος δοκιμής και παράμετροι

 

ΕΛΟΤ EN 3745-503

Αεροδιαστημική σειρά - Ινες και καλώδια, οπτικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 503: Απόξεση με ξύσιμο

 

 

 

 

ΕΛΟΤ EN ISO 4628-8

Χρώματα και βερνίκια - Εκτίμηση αλλοιώσεων επιχρισμάτων - Χαρακτηρισμός του πλήθους και του μεγέθους ελαττωμάτων και της έντασης των ομοιόμορφων αλλαγών στην εμφάνιση – Μέρος 8 ¨Εκτίμηση του βαθμού αποκόλλησης και διάβρωση γύρω από μια χαραγή

ΕΛΟΤ EN ISO 4788

Υάλινα σκεύη εργαστηρίων - Βαθμονομημένα κυλινδρικά δοκίμια

ΕΛΟΤ EN ISO 9073-10

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Μέθοδοι δοκιμής για μη υφάνσιμα - Μέρος 10: Ανάλυση τμημάτων ίνας και άλλων σωματιδίων σε ξηρή κατάσταση

ΕΛΟΤ EN ISO 9073-11

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Μέθοδοι δοκιμής για μη υφάνσιμα - Μέρος 11: Κύλιση σε κεκλιμένο επίπεδο

ΕΛΟΤ EN ISO 12625-1

Χαρτί τίσιου και προϊόντα τίσιου - Μέρος 1: Γενικές οδηγίες για τους όρους

ΕΛΟΤ EN 13814

Μηχανήματα και κατασκευές για περιοδεύοντα θεάματα και πάρκα αναψυχής – Ασφάλεια

ΕΛΟΤ EN 13885

Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - Συρραπτικές μηχανές - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής

ΕΛΟΤ EN 13900-5

Πιγμέντα και πληρωτικά - Μέθοδοι διασποράς και αξιολόγηση της ικανότητας διασποράς σε πλαστικά - Μέρος 5: Προσδιορισμός της τιμής της πίεσης φίλτρου κατά τη δοκιμή

ΕΛΟΤ EN 13925-3

Μη καταστροφικοί έλεγχοι - Διάθλαση ακτίνων Χ από πολυκρυσταλλικά και άμορφα υλικά - Μέρος 3: Οργανα

ΕΛΟΤ EN 13938-5

Εκρηκτικά για εμπορικές χρήσεις - Εκρηκτικές σκόνες προώθησης και προωθητικά ρουκετών - Μέρος 5: Προσδιορισμός κενών και σχισμών

 

ΕΛΟΤ EN 14531-1

 

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Μέθοδοι υπολογισμού του μήκους πέδησης, της διαδρομής επιβράδυνσης και της πέδησης ακινητοποίησης - Μέρος 1: Γενικοί αλγόριθμοι

 

ΕΛΟΤ EN 14601

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Ευθείες και γωνιακές βάνες πέδησης για σωλήνες και δοχεία πεπιεσμένου αέρα πέδησης

ΕΛΟΤ EN 14619

Εξοπλισμός αθλημάτων τροχοπεδιλοδρόμησης - Πατίνια ώθησης - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 14624

Επίδοση των κινητών ανιχνευτών διαρροής και ελεγκτήρων χώρου των αλογονούχων ψυκτικών υγρών

 

ΕΛΟΤ EN 14647

Ασβεσταργιλικό τσιμέντο - Σύνθεση, προδιαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης

ΕΛΟΤ EN 14683

Χειρουργικές μάσκες - Απαιτήσεις και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 14684

Συνθετικά σχοινιά από πολυεστέρα - Σχοινιά διπλής πλέξης

ΕΛΟΤ EN 14685

Συνθετικά σχοινιά από πολυαμίδια - Σχοινιά διπλής πλέξης

ΕΛΟΤ EN 14697

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - Πετσέτες τέρρυ και υφάσματα για πετσέτες τέρρυ - Προδιαγραφή και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 14714

Σκάφη εσωτερική ναυσιπλοΐα - Ακροφύσια για εξοπλισμό δειγματοληψίας από δεξαμενές φορτίου – Διαστάσεις

 

ΕΛΟΤ EN 14731

Εκτέλεση ειδικών γεωτεχνικών έργων - Βελτίωση εδάφους με βαθειά δονητική συμπύκνωση

ΕΛΟΤ EN 14743

Εξοπλισμός επεξεργασίας νερού στο εσωτερικό των κτιρίων - Αποσκληρυντές - Απαιτήσεις επίδοσης, ασφάλειας και δοκιμών

ΕΛΟΤ EN 14755

Εξελασμένες μοριοσανίδες - Προδιαγραφές

ΕΛΟΤ EN 14768

Βαρέλια από πεπιεσμένο χαρτόνι - Βαρέλια αποσπώμενης κεφαλής με περαστό καπάκι ονομαστικής χωρητικότητας από 5 έως 600 l

 

ΕΛΟΤ EN 14771

Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Προσδιορισμός του ερπυσμού υπό κάμψη - Ρεόμετρα διάθλασης δέσμης (ΒΒR)

 

 

ΕΛΟΤ EN 14733

Ασφαλτικά και συνδετικά ασφαλτικών - Έλεγχος της εργοστασιακής παραγωγής ασφαλτικών γαλακτωμάτων, ρευστοποιημένης και ρευστής ασφάλτου

ΕΛΟΤ EN 14873-1

Δραστηριότητες μετακόμισης επίπλων - Αποθήκευση επίπλων και προσωπικών αντικειμένων για ιδιωτική χρήση - Μέρος 1: Προδιαγραφή για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης και την παροχή της υπηρεσίας αποθήκευσης

ΕΛΟΤ EN 14873-2

Δραστηριότητες μετακόμισης επίπλων - Αποθήκευση επίπλων και προσωπικών αντικειμένων για ιδιωτική χρήση - Μέρος 2: Παροχή της υπηρεσίας

ΕΛΟΤ EN 14812

Εξοπλισμός επεξεργασίας νερού στο εσωτερικό των κτιρίων - Συστήματα δοσιμέτρησης χημικών ουσιών - Απαιτήσεις επίδοσης, ασφάλειας και δοκιμών

ΕΛΟΤ EN 14840

Υλικά πλήρωσης και σφράγισης αρμού - Μέθοδοι δοκιμής για προδιαμορφωμένα υλικά σφράγισης

ΕΛΟΤ EN 14908-1

Ανοικτή επικοινωνία δεδομένων σε αυτοματισμό κτιρίων, συσκευές ελέγχου και διαχείριση κτιρίων Πρωτόκολλο δικτύου διαχείρισης - Μέρος 1: Στοίβα πρωτοκόλλου

 

ΕΛΟΤ EN 14908-2

Ανοικτή επικοινωνία δεδομένων σε αυτοματισμό κτιρίων, συσκευές ελέγχου και διαχείριση κτιρίων Πρωτόκολλο δικτύου διαχείρισης - Μέρος 2: Επικοινωνία με συνεστραμμένο ζεύγος

ΕΛΟΤ EN 14998

Παράγωγα πυρόλυσης λιθάνθρακα - Ορυκτέλαια με βάση τη λιθανθρακόπισσα: Ρευστοποιητικά - Προδιαγραφές και μέθοδοι δοκιμής