ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

Δελτίο Τύπου

                                                                          

                                                                                                                                  Νο: 14 - 08

  2008-07- 23

 

Παράταση Δημόσιας Κρίσης

Σχεδίου Ελληνικού Προτύπου ΣΕΠ 996.01

Τεχνολογία Πληροφοριών – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεμελιώδεις όροι

 

Ο ΕΛΟΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών, παρατείνει τη Δημόσια Κρίση του Σχεδίου Ελληνικού Προτύπου: ΣΕΠ ΕΛΟΤ 996-1: «Τεχνολογία Πληροφοριών – Λεξιλόγιο – Μέρος 1: Θεμελιώδεις όροι» στο οποίο κατέληξε η Ομάδα ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1, ύστερα και από παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις των μελών της επιτροπής ΤΕ48  «Ηλεκτρονική Επεξεργασία Στοιχείων»  και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγών κ.λπ., στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα (υπόψη κ. Γ. Βουζαλή  τηλ. 210-2120115) ή στην ηλεκτρονική Δ/νση  gnb@elot.gr το αργότερο μέχρι  την  15η Σεπτεμβρίου 2008.

 

Κατεβάστε το Σχέδιο του Ελληνικού Προτύπου ΣΕΠ 996-1 από εδώ.

Κατεβάστε το συνοδευτικό σημείωμα που περιλαμβάνει επεξηγηματικά σχόλια της Ομάδας ΕΛΟΤ/ΤΕ48/ΟΕ1 από εδώ.

Κατεβάστε το έντυπο σχολιασμού του ΣΕΠ ΕΛΟΤ 996-1 από εδώ.