ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                        2007-03-21 

                                                                                                                                            Νο.13-07

 

 

                                                                                                                                   

                      ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣE ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ Ανοικτο ΔιεθνΗ Διαγωνισμο ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια εξοπλισμού για τα εργαστήρια Χαμηλής Τάσης, Ηλεκτρικών Καλωδίων, Παιδικών Παιγνιδιών και  Παιγνιδοτόπων  και Πολυμερών και Ελαστικών του ΕΛΟΤ Α.Ε. (ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗς 1584-07)

 

 

Ερώτηση Εταιρείας  Set Point Technologies ΕΠΕ

 

Eρώτημα

 

Στη σελίδα 48 της διακήρυξης, που αφορά στις προδιαγραφές ΤΗΚ-7,

Συσκευές Κάμψης, Κρούσης, Επιμήκυνσης σε Ψύχος, υπάρχει αναφορά στο  Σχήμα 1 (παρ. 2.2) και στο Σχήμα 2 (παρ. 2.3). Παρακαλούμε για την αποστολή των ανωτέρω σχημάτων, τα οποία δεν εμφανίζονται στο αρχείο της διακήρυξης.

 

Απάντηση

Tα σχήματα οποία αναφέρονται στις προδιαγραφές των εν λόγω συσκευών περιλαμβάνονται στο Πρότυπο ΕΝ 60811-1-4:1995 & Α2:2001.

Τα πρότυπα μπορείτε να τα αγοράσετε από τον ΕΛΟΤ (ηλεκτρονικά ή σε

έντυπη μορφή) ή να τα αναγνώσετε στη Βιβλιοθήκη του ΕΛΟΤ (Αχαρνών 313, Αθήνα) από 9π.μ. - 2μ.μ.