ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

                                                                                                                                       2006-02-28

                                                                                                                                       Νο 14-06

 

Δελτίο Τύπου

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

O ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των παρακάτω νέων Ελληνικών Προτύπων.

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 203-2-1

Εξοπλισμός τροφοδοσίας θερμαινόμενος με αέρια - Μέρος 2-1: Ειδικές απαιτήσεις - Καυστήρες χωρίς κάλυμμα και καυστήρες τύπου wok

ΕΛΟΤ EN 203-2-3

Εξοπλισμός τροφοδοσίας θερμαινόμενος με αέρια - Μέρος 2-3: Ειδικές απαιτήσεις – Χύτρες

ΕΛΟΤ EN 203-2-6

Εξοπλισμός τροφοδοσίας θερμαινόμενος με αέρια - Μέρος 2-6: Ειδικές απαιτήσεις - Θερμαντήρες ζεστού νερού για αφεψήματα

ΕΛΟΤ EN 203-2-9

Εξοπλισμός τροφοδοσίας θερμαινόμενος με αέρια - Μέρος 2-9: Ειδικές απαιτήσεις - Συμπαγή καλύμματα, ελάσματα θέρμανσης και εσχάρες

 

 

 

ΕΛΟΤ EN 1034-4

Ασφάλεια μηχανημάτων - Απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανών παραγωγής και τελικής επεξεργασίας χαρτιού - Μέρος 4: Πολτοποιητικές μηχανές και εγκαταστάσεις φόρτωσης

 

 

ΕΛΟΤ EN 1034-13

Ασφάλεια μηχανημάτων - Απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανών παραγωγής και τελικής επεξεργασίας χαρτιού - Μέρος 13: Μηχανές και μονάδες για ξετύλιγμα δεμάτων

ΕΛΟΤ EN 1034-14

Ασφάλεια μηχανημάτων - Απαιτήσεις ασφάλειας για το σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανών παραγωγής και τελικής επεξεργασίας χαρτιού - Μέρος 14: Κύλινδροι διαχωρισμού

ΕΛΟΤ EN 2002-001

Αεροδιαστημική σειρά - Μεταλλικά υλικά - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 1: Δοκιμή εφελκυσμού σε θερμοκρασία περιβάλλοντος

ΕΛΟΤ EN 2002-002

Αεροδιαστημική σειρά - Μεταλλικά υλικά - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 2: Δοκιμή εφελκυσμού σε υψηλή θερμοκρασία

ΕΛΟΤ EN 2084

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, ενός πυρήνα, γενικής χρήσης, με αγωγούς από χαλκό ή κράμα χαλκού - Τεχνική προδιαγραφή

ΕΛΟΤ EN 2243-1

Αεροδιαστημική σειρά - Μη μεταλλικά υλικά - Δοκιμές συγκολλητικές ύλες - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 1: Δοκιμή διάτμησης μονής κάλυψης

ΕΛΟΤ EN 2266-002

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, γενικής χρήσης - Θερμοκρασίες λειτουργίες μεταξύ - 55 C και 200 C - Μέρος 002: Γενικά

ΕΛΟΤ EN 2266-005

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, γενικής χρήσης - Θερμοκρασίες λειτουργίες μεταξύ - 55 C και 200 C - Μέρος 005: Με δυνατότητα σήμανσης με λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 2266-007

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, γενικής χρήσης - Θερμοκρασίες λειτουργίες λειτουργίες μεταξύ - 55 C και 200 C - Μέρος 007: Καλώδια επενδεδυμένα, με πολλαπλούς πυρήνες και δυνατότητα σήμανσης με λέιζερ UV – Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 2267-002

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, γενικής χρήσης - Θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ - 55 C και 260 C - Μέρος 002: Γενικά

ΕΛΟΤ EN 2267-003

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, γενικής χρήσης - Θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ - 55 C και 260 C - Μέρος 003: Με δυνατότητα σήμανσης με έγχυση μελάνης - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 2267-007

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, γενικής χρήσης - Θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ - 55 C και 260 C - Μέρος 007: οικογένεια DΜA, σύνολα ενός και πολλαπλών πυρήνων με δυνατότητα σήμανσης με έγχυση μελάνης – Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 2267-008

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, γενικής χρήσης - Θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ - 55 C και 260 C - Μέρος 008: οικογένεια DΜ, σύνολα ενός και πολλαπλών πυρήνων με δυνατότητα σήμανσης με λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

 

 

 

ΕΛΟΤ EN 2267-009

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, γενικής χρήσης - Θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ - 55 C και 260 C - Μέρος 009: οικογένεια DRA, σύνολα απλού και πολλαπλού πυρήνα - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 2267-010

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, γενικής χρήσης - Θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ - 55 C και 260 C - Μέρος 010: οικογένεια DR, μονό σύρμα που σημαίνεται με λέιζερ UV - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 2632

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL- P7075 - T73511- Διελασμένη ράβδος και προφίλ - a ή D < 150 mm με ελεγχόμενη περιφερειακή ζώνη μεγάλων κόκκων

 

ΕΛΟΤ EN 2687

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P7010 - T7451 - Έλασμα - 6 mm < a < 160 mm

ΕΛΟΤ EN 2714-002

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, μονόκλωνα και πολύκλωνα για γενική χρήση - Θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ - 55 C και 260 C - Μέρος 002: Θωρακισμένα και επενδεδυμένα – Γενικά

ΕΛΟΤ EN 3475-408

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 408: Αντοχή στη φωτιά

ΕΛΟΤ EN 3475-411

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 411: Αντοχή στα ρευστά

ΕΛΟΤ EN 3475-416

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 416: Θερμική σταθερότητα

ΕΛΟΤ EN 3475-706

Αεροδιαστημική σειρά - Ηλεκτρικά καλώδια για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 706: Δυνατότητα σήμανσης με λέιζερ

 

ΕΛΟΤ EN 3545-001

Αεροδιαστημική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, με στεγανοποιημένο και μη οπίσθιο τμήμα, με ελαστικό περίβλημα, με διάταξη ασφάλισης, θερμοκρασίες λειτουργίας - 55 C έως 175 C - Μέρος 001: Τεχνική προδιαγραφή

ΕΛΟΤ EN 3545-002

Αεροδιαστημική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, με στεγανοποιημένο και μη οπίσθιο τμήμα, με ελαστικό περίβλημα, με διάταξη ασφάλισης, θερμοκρασίες λειτουργίας - 55 C έως 175 C - Μέρος 002: Προδιαγραφή επίδοσης και διάταξης επαφών

ΕΛΟΤ EN 3545-003

Αεροδιαστημική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, με στεγανοποιημένο και μη οπίσθιο τμήμα, με ελαστικό περίβλημα, με διάταξη ασφάλισης, θερμοκρασίες λειτουργίας - 55 C έως 175 C - Μέρος 003: Συνδετήρες με θηλυκού τύπου επαφές – Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 3545-004

Αεροδιαστημική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, με στεγανοποιημένο και μη οπίσθιο τμήμα, με ελαστικό περίβλημα, με διάταξη ασφάλισης, θερμοκρασίες λειτουργίας - 55 C έως 175 C - Μέρος 004: Συνδετήρες με αρσενικού τύπου επαφές – Πρότυπο προϊόντος

 

 

 

 

ΕΛΟΤ EN 3545-007

Αεροδιαστημική σειρά - Συνδετήρες, ηλεκτρικοί, ορθογωνικοί, με στεγανοποιημένο και μη οπίσθιο τμήμα, με ελαστικό περίβλημα, με διάταξη ασφάλισης, θερμοκρασίες λειτουργίας - 55 C έως 175 C - Μέρος 007: Σφικτήρας καλωδίου – Πρότυπο προϊόντος

 

 

ΕΛΟΤ EN 3745-202

Αεροδιαστημική σειρά - Ινες και καλώδια, οπτικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 202: Διαστάσεις ινών

ΕΛΟΤ EN 3745-306

Αεροδιαστημική σειρά - Ινες και καλώδια, οπτικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 306: Διακύμανση της απόσβεσης κατά την κυκλική θέρμανση

ΕΛΟΤ EN 3745-401

Αεροδιαστημική σειρά - Ινες και καλώδια, οπτικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 401: Βεβιασμένη γήρανση

ΕΛΟΤ EN 3745-402

Αεροδιαστημική σειρά - Ινες και καλώδια, οπτικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 402: Κυκλική θέρμανση

ΕΛΟΤ EN 3745-404

Αεροδιαστημική σειρά - Ινες και καλώδια, οπτικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 404: Θερμικό πλήγμα

ΕΛΟΤ EN 3745-406

Αεροδιαστημική σειρά - Ινες και καλώδια, οπτικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 406: Δοκιμή κάμψης εν ψυχρώ

 

ΕΛΟΤ EN 3745-407

Αεροδιαστημική σειρά - Ινες και καλώδια, οπτικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 407: Ευφλεκτότητα

ΕΛΟΤ EN 3745-412

Αεροδιαστημική σειρά - Ινες και καλώδια, οπτικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 412: Αντοχή στην υγρασία