ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-03-21                                                                                                                                      

                                                                                                               Νο.13-07

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ CE

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΙΤΑΝ Α.Ε.

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) χορήγησε πρόσφατα Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου (CE),  στην εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε., για τη Μονάδα Παραγωγής Κονιαμάτων (INTERMIX).

 

Με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ο ΕΛΟΤ ορίσθηκε ως κοινοποιημένος φορέας για τα κονιάματα τοιχοποιίας (Σχεδιασμός από τον παραγωγό), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 89/106 (Π.Δ. 344/94) «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών». Στο πλαίσιο αυτό, οι επιχειρήσεις που παράγουν κονιάματα τοιχοποιίας, υποχρεούνται να πιστοποιούν τα προϊόντα τους με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2. Τα προϊόντα αυτά πρέπει να κυκλοφορούν με τη σήμανση CE.

 

Σημειώνεται ότι ο ΕΛΟΤ είναι ο μοναδικός κοινοποιημένος φορέας στην Ελλάδα, από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τη χορήγηση των πιστοποιητικών (CE) για προϊόντα δομικών κατασκευών των ακολούθων κατηγοριών: τσιμέντα, πρόσθετα σκυροδέματος, αδρανή για σκυρόδεμα, σκύρα έρματος σιδηροδρομικών γραμμών, αδρανή για ασφαλτομίγματα, αδρανή χωρίς ή με συνδετικά υλικά για βάσεις και υποβάσεις, ελαφρά αδρανή, αδρανή για κονιάματα, κονιάματα τοιχοποιίας, δομικό άσβεστο και στοιχεία τοιχοποιίας.

 

Η εταιρεία ΤΙΤΑΝ Α.Ε. είναι η πρώτη επιχείρηση παραγωγής κονιαμάτων τοιχοποιίας, στην οποία χορηγείται από τον ΕΛΟΤ το Πιστοποιητικό Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου (CE).

 

Οι επιχειρήσεις, οι οποίες ενδιαφέρονται για την πιστοποίηση των προϊόντων τους και τη σήμανση CE με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας 89/106 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών», μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΟΤ, Διεύθυνση Πιστοποίησης, αρμόδιος κ. Φ. Παπαϊωάννου, τ/φ: 210-2120408/2120404, e-mail: xkp@elot.gr και τ/ο: 210-2283721.