ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

2008-06-03

Νο.12- 08

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΟΤ

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αποφάσισε τη χορήγηση των ακόλουθων νέων Πιστοποιητικών σε Ελληνικές επιχειρήσεις :

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΒΕ)

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία LAFARGE BETON ABEE, Λατομεία Αράξου, Αλιβερίου, Τραγάνας/Αταλάντης & Κίνι/Σύρου

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στη ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ, Γαργαλιάνοι

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ Β. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ & Γ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ XΡΩTEX A.E., Μονάδα Παραγωγής και Αποθήκη στον Ασπρόπυργο

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ Β. ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ & Γ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗΣ XΡΩTEX A.E., Μονάδα Παραγωγής και Αποθήκη στον Ασπρόπυργο

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στην εταιρεία ΚΑΛΩΔΙΑ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στον ΟΙΚΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ Π. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. ΟΙΝΟΚΤΗΜΑ ΤΖΙΝΑ ΜΕΠΕ, Κεντρικά γραφεία & μονάδα παραγωγής στο Λιανοκλάδι

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στον ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, Θεσ/νίκη

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία PREMIUM Π. & Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΠΕ, Μάνδρα Αττικής

 

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αποτελείται από 11 μέλη και σαυτό εκπροσωπούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΣΕΒ, ΤΕΕ, ΥΠΑΝ,ΥΠΕΧΩΔΕ,Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, ΣΕΤΕ, Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων) εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στη χορήγηση των Πιστοποιητικών προς τις επιχειρήσεις.

Ο ΕΛΟΤ έχει χορηγήσει Πιστοποιητικά σε Ελληνικές και Κυπριακές επιχειρήσεις για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001:2000) για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΛΟΤ EN ISO 14000) για Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΛΟΤ EN ISO 22000-HACCP),Πιστοποιητικά Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία(ΕΛΟΤ 1801 & OHSAS 18001) και Πιστοποιητικά προϊόντων (χάλυβες, τσιμέντα, ηλεκτρικά καλώδια, πλαστικοί σωλήνες, χαλκοσωλήνες, παιχνίδια, κτλ.) ενώ έχει προχωρήσει και στην πιστοποίηση προϊόντων εταιρειών παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Τέλος σημειώνεται ότι ο ΕΛΟΤ είναι διαπιστευμένος φορέας Πιστοποίησης από την SINCERT (Ιταλία) και από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).