ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-03-20                                                                                                                                      

                                                                                                               Νο.12-07

ΣΧΕΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ

 

1)   ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1421-2     Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος – Συγκολλήσιμοι χάλυβες –

                                          Μέρος 2: Τεχνική κατηγορία Β500Α / Συμπλήρωση

 

2)   ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1421-3     Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος – Συγκολλήσιμοι χάλυβες –

                                          Μέρος 3: Τεχνική κατηγορία Β500C / Συμπλήρωση

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3 συμπληρώνονται με χαρακτηριστικές τιμές, όσον αφορά στα πλέγματα και στα δικτυώματα (παρ. 7.2.4 Αντοχή σε διάτμηση ΕΛΟΤ 1421-2) και (7.2.5 Καταλληλότητα σε κόπωση     ΕΛΟΤ 1421-3).

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων τα παραπάνω Σχέδια υποβάλλονται σε Δημόσια Κρίση.

 

 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να κάνει παρατηρήσεις, προτάσεις τροποποιήσεων κτλ. σχετικά με το σχέδιο αυτό.

 Οι παρατηρήσεις ή οι προτάσεις τροποποιήσεων κ.λ.π. πρέπει να είναι αιτιολογημένες και να αποσταλούν στον ΕΛΟΤ, Διεύθυνση Τυποποίησης, Αχαρνων 313, 11145 Αθήνα (υπόψη κ. Γ. Γκιθώνα τηλ. 210. 2120111) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση gchg@elot.gr το αργότερο μέχρι την 2007-05-30