ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

                                                                                                                                       2006-02-17

                                                                                                                                       Νο 12-06

 

Δελτίο Τύπου

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

 O ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των παρακάτω νέων Ελληνικών Προτύπων.

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 30-2-1/A2

Οικιακές μαγειρικές συσκευές αερίου - Μέρος 2-1: Ορθολογική χρήση ενέργειας - Γενικά

ΕΛΟΤ EN 71-1

Aσφάλεια παιxvιδιώv - Mέρoς 1: Mηxαvικές και φυσικές ιδιότητες

ΕΛΟΤ EN 203-1

Εξοπλισμός τροφοδοσίας θερμαινόμενος με αέρια - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες ασφαλείας

ΕΛΟΤ EN ISO 385

Υάλινα σκεύη εργαστηρίου - Προχοίδες

ΕΛΟΤ EN 480-4

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 4: Προσδιορισμός εξίδρωσης σκυροδέματος

 

 

ΕΛΟΤ EN 480-12

Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 12 : Προσδιορισμός της περιεκτικότητας των προσθέτων σε αλκάλια

ΕΛΟΤ EN 529

Μέσα προστασίας της αναπνοής - Συστάσεις για την επιλογή, τη χρήση, τη φροντίδα και τη συντήρηση - Εγγραφο καθοδήγησης

ΕΛΟΤ EN ISO 580

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων και αγωγών - Χυτοπρεσσαριστά θερμοπλαστικά εξαρτήματα - Μέθοδος δοκιμής για οπτική αξιολόγηση των θερμικών επιδράσεων

ΕΛΟΤ EN ISO 660/A1

Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια - Προσδιορισμός του αριθμού οξύτητας και της οξύτητας - Τροποποίηση 1: Δεδομένα ακρίβειας για παρθένα ελαιόλαδα

ΕΛΟΤ EN ISO 661

Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια - Προετοιμασία δείγματος δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 771-6

Προδιαγραφές στοιχείων τοιχοποιίας - Μέρος 6: Στοιχεία τοιχοποιίας από φυσικό λίθο

ΕΛΟΤ EN 933-1/A1

Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 1: Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας - Μέθοδος με κόσκινα

ΕΛΟΤ EN 957-1

Σταθερός εξοπλισμός εξάσκησης - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 957-10

Σταθερός εξοπλισμός εξάσκησης - Μέρος 10: Ποδήλατα εξάσκησης με σταθερό τροχό ή χωρίς ελεύθερο τροχό, πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 1888/A1

Παιδικά είδη - Τροχήλατα παιδικά οχήματα - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 1888/A2

Παιδικά είδη - Τροχήλατα παιδικά οχήματα - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 1888/A3

Παιδικά είδη - Τροχήλατα παιδικά οχήματα - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 1992-2

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα - Μέρος 2: Γέφυρες από σκυρόδεμα - Σχεδιασμός και κατασκευαστικοί κανόνες

 

 

ΕΛΟΤ EN 1996-1-1

Ευρωκώδικας 6: Σχεδιασμός κατασκευών από τοιχοποιία - Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες για οπλισμένες και άοπλες κατασκευές από τοιχοποιία

ΕΛΟΤ EN ISO 3126

Συστήματα πλαστικών σωληνώσεων - Πλαστικά εξαρτήματα - Προσδιορισμός διαστάσεων

ΕΛΟΤ EN ISO 11192

Μικρά σκάφη - Γραφικά σύμβολα

 

ΕΛΟΤ EN ISO 12567-2

Θερμική απόδοση παραθύρων και θυρών - Προσδιορισμός της θερμικής μετάδοσης με τη μέθοδο θερμής πλάκας - Μέρος 2: Παράθυρα οροφής και παράθυρα προεξοχών

ΕΛΟΤ EN 12905

Προϊόντα για την επεξεργασία πόσιμου νερού - Διογκωμένα αργιλοπυριτικά

ΕΛΟΤ EN 12906

Προϊόντα για την επεξεργασία πόσιμου νερού - Ελαφρόπετρα

ΕΛΟΤ EN 12909

Προϊόντα για την επεξεργασία πόσιμου νερού - Ανθρακίτης

ΕΛΟΤ EN 12910

Προϊόντα για την επεξεργασία πόσιμου νερού - Γρανάτης

ΕΛΟΤ EN 12912

Προϊόντα για την επεξεργασία πόσιμου νερού - Βαρίτης

 

ΕΛΟΤ EN 12913

Προϊόντα για την επεξεργασία πόσιμου νερού - Σκόνη διατομικής γης

ΕΛΟΤ EN 12914

Προϊόντα για την επεξεργασία πόσιμου νερού - Σκόνη περλίτη

ΕΛΟΤ EN 13108-8

Ασφαλτομίγματα - Προδιαγραφές υλικών - Μέρος 8: Ανακτούμενο ασφαλτόμιγμα

ΕΛΟΤ EN 13209-2

Νηπιακά είδη - Καροτσάκια για βρέφη - Απαιτήσεις ασφάλειας και μέθοδοι δοκιμών - Μέρος 2: Καροτσάκια χωρίς ενίσχυση

ΕΛΟΤ EN 13384-1/A1

Καπνοδόχοι - Θερμοδυναμικές και ρευστοδυναμικές μέθοδοι υπολογισμού - Μέρος 1: Καπνοδόχοι εξυπηρέτησης μίας συσκευής

 

 

ΕΛΟΤ EN 13384-3

Καπνοδόχοι - Θερμοδυναμικές και ρευστοδυναμικές μέθοδοι υπολογισμού -Μέρος 3: Μέθοδοι εκπόνησης διαγραμμάτων και πινάκων για καπνοδόχους εξυπηρέτησης μιας συσκευής θέρμανσης

ΕΛΟΤ EN 13402-3

Χαρακτηρισμός μεγέθους των ενδυμάτων - Μέρος 3: Μετρήσεις και διαστήματα

ΕΛΟΤ EN 13749

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Μέθοδοι καθορισμού των απαιτήσεων αντοχής των πλαισίων τροχοφορέων

ΕΛΟΤ EN ISO 13884

Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια - Προσδιορισμός των μεμονωμένων trans ισομερών με υπέρυθρη φασματομετρία

ΕΛΟΤ EN 13954

Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - Φετοκόπτες ψωμιού - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής

ΕΛΟΤ EN 14255-1

Μέτρηση και αξιολόγηση της έκθεσης προσωπικού σε ασύμφωνη οπτική ακτινοβολία - Μέρος 1: Υπεριώδης ακτινοβολία εκπεμπόμενη από τεχνητές πηγές εργασιακών χώρων

 

ΕΛΟΤ CEN/TS 14416

Γεωσυνθετικά διαφράγματα - Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό της αντίστασης σε ρίζες

ΕΛΟΤ EN 14478

Σιδηροδρομικές εφαρμογές - Πέδηση - Γενικό λεξιλόγιο