ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-03-20                                                                                                                                      

                                                                                                               Νο.11-07

 

Οδηγοί Εφαρμογής σειράς Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ 1422 

«Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών»

 

 

Ο ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των Οδηγών Εφαρμογής της σειράς Ελληνικού Προτύπου

ΕΛΟΤ 1422 «Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών».

Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας των εγκαταστάσεων κεραιών ραδιοεπικοινωνιών και η εναρμόνισή τους με την καλύτερη δυνατή και ασφαλή τεχνολογία. Οι Οδηγοί Εφαρμογής δεν υποκαθιστούν τα Πρότυπα, αλλά έχουν προστεθεί επεξηγηματικές σημειώσεις και παραδείγματα τα οποία δεν υπάρχουν στα Πρότυπα.

 

Οι Οδηγοί Εφαρμογής αναφέρονται στο πολυμερές Πρότυπο ΕΛΟΤ 1422 το οποίο δημοσιεύεται σε χωριστά μέρη, σύμφωνα με την ακόλουθη δομή:

Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

Μέρος 2: Περιβάλλον

Μέρος 3: Τεχνικές δοκιμών και μετρήσεων-΄Ορια

Μέρος 4: Tεχνικές εγκατάστασης για την ά΅βλυνση των δυσ΅ενών φαινο΅ένων 

             ηλεκτρο΅αγνητικής συ΅βατότητας και ηλεκτρο΅αγνητικών ακτινοβολιών

 

Το τυποποιητικό έργο «Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών» ανατέθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στον ΕΛΟΤ λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων είναι αναγκαία η δημιουργία τεχνικών προτύπων και κανονισμών τα οποία θα διευκολύνουν την συνεγκατάσταση των κεραιών σταθμών διαφόρων υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνιών, θα απλουστευθούν  οι διαδικασίες αδειοδότησης  καθώς επίσης θα επιταχυνθούν και οι εργασίες εγκαταστάσεων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη διάθεση των Οδηγών Εφαρμογής στον ΕΛΟΤ  Αχαρνών 313, Κάτω Πατήσια  κα Ρ. Θεοφίλου

τηλ. 210-2120317,  210-2120319 e-mail reth@elot.gr