ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2006-12-21                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο. 101-06

 

Συνεργασία ΕΛΟΤ – Ουκρανικού Φορέα Τυποποίησης

 

 

Υπεγράφη στην Αθήνα, την 20η Δεκεμβρίου 2006, Συμφωνία Συνεργασίας μεταξύ του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και της Κρατικής Επιτροπής της Ουκρανίας για Τεχνικούς Κανονισμούς και Πολιτική Καταναλωτή.

Η Συμφωνία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της 4ης Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής (ΜΔΕ) Ελλάδας – Ουκρανίας και της πρόσφατης επίσκεψης του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Ε. Στυλιανίδη στο Κίεβο και υπεγράφη από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΛΟΤ κ. Ν. Συμφέρη και τον Ουκρανό ομόλογό του κ. I. Saievych, παρουσία του Πρέσβη της Ουκρανίας κ. V. Tsybukh.

Η Συμφωνία Συνεργασίας έχει ως στόχο τον περιορισμό των εμποδίων στη διακίνηση προϊόντων μεταξύ των δύο χωρών, τη σύσφιξη των οικονομικών σχέσεων και την αμοιβαία συνεργασία σε θέματα τυποποίησης και πιστοποίησης.

Η αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας σε πολλούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας, καθιστά απαραίτητη την εναρμόνιση των εφαρμοζόμενων από τις δύο χώρες Προτύπων και Προδιαγραφών, καθώς και των διαδικασιών πιστοποίησης και ελέγχου των προϊόντων, με στόχο αφενός τη διευκόλυνση των συναλλαγών και αφετέρου την προστασία των καταναλωτών και την εγγύηση της ασφάλειας των διακινούμενων προϊόντων.

Ο ΕΛΟΤ με τη σύναψη της προαναφερθείσας Συμφωνίας Συνεργασίας ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων για τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος με στόχο την προώθηση των προϊόντων τους στην ουκρανική αγορά και διευρύνει τις δυνατότητές του για παροχή τεχνογνωσίας σε θέματα τυποποίησης και πιστοποίησης σε γειτονικές χώρες.