ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

                                                                                                                2009-04-27                                                                                                                                      

                                                                                                               Νο. 10 – 09

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

 ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 

 

  Οι ευρωπαϊκοί  οργανισμοί τυποποίησης  CEN και CENELEC, των οποίων ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης είναι πλήρες μέλος, στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης της συμμετοχής εκπροσώπων ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων στην εκπόνηση ευρωπαϊκών προτύπων έχουν αναπτύξει ένα σύνολο πληροφοριακού υλικού με στόχο την ευαισθητοποίηση, την ενημέρωση και την συμμετοχή τους στο ευρωπαϊκό τυποποιητικό «γίγνεσθαι» .

 

Το υλικό αυτό περιλαμβάνει απαντήσεις, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα ερωτήματα:

 

 

Μέχρι το τέλος του χρόνου, μάλιστα, πρόκειται να διεξαχθούν διήμερες ενημερωτικές εκδηλώσεις σε 12 ευρωπαϊκές χώρες.

 

 Οι ενδιαφερόμενοι  να λάβουν δωρεάν το πληροφοριακό αυτό υλικό μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.smest.eu. 

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις ανωτέρω αναφερόμενες ενημερωτικές εκδηλώσεις μπορούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες από τον Ολλανδικό Φορέα Τυποποίησης (ΝΕΝ- αρμόδιος κ. Jappe van der Zwan), στην ηλ. Διεύθυνση  jappe.vanderzwan@ nen.nl ή στο Τηλέφωνο +31 (0) 1526 -90428 και στο συνημμένο ενημερωτικό φυλλάδιο.