ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

Δελτίο Τύπου

                                                                          

                                                                                                                                  Νο: 09 - 08

  2008-05- 06

 

Σχέδιo Ελληνικoύ Προτύπου

ΕΛΟΤ 1300.02  «Τηλεπικοινωνίες – Ορολογία – Μέρος 2: Ταλαντώσεις, σήματα και συναφείς διατάξεις»

σε Δημόσια Κρίση

 

 

 

 

 

Ο ΕΛΟΤ σύμφωνα με τον Κανονισμό Σύνταξης και Έκδοσης Ελληνικών Προτύπων και Προδιαγραφών, υποβάλλει σε Δημόσια Κρίση το παρακάτω Σχέδιο Ελληνικού Προτύπου:

ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1300.02 «Τηλεπικοινωνίες – Ορολογία – Μέρος 2: Ταλαντώσεις, σήματα και συναφείς διατάξεις»

στο οποίο κατέληξε η Μόνιμη Ομάδα Τηλεπικοινωνιακής Ορολογίας (ΜΟΤΟ) ύστερα από παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις των μελών της επιτροπής ΕΛΟΤ-ΟΤΕ/ΤΕ-Τ “Τηλεπικοι­νωνίες” και καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει εγγράφως τυχόν παρατηρήσεις, προτάσεις αλλαγών κ.λπ., στον ΕΛΟΤ/Διεύθυνση Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης, Αχαρνών 313, 111 45 Αθήνα, υπόψη κας Λ.Παπασταθοπούλου τηλ/νο 210-2120106 ή στην ηλεκτρονική δ/νση  lip@elot.gr το αργότερο μέχρι  την 

5η Ιουλίου 2008.

 

Κατεβάστε το Σχέδιο του Ελληνικού Προτύπου ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1300.02 από εδώ.

Κατεβάστε το έντυπο σχολιασμού του ΣΕΠ ΕΛΟΤ 1300.02 από εδώ.