ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-02-16                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.09-06

 

 

 

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

 

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 1998-2

Ευρωκώδικας 8 - Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 2: Γέφυρες

ΕΛΟΤ EN 2072

Αεροδιαστημική σειρά - Αλουμίνιο  AL-P1050A - H14 - Φύλλο και ταινία 0,4 mm < α < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 2087

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P2014Α - Τ6 ή Τ62 - Επενδεδυμένο φύλλο και ταινία - 0,4 mm < α < 6 mm

ΕΛΟΤ EN 2243-3

Αεροδιαστημική σειρά - Μη μεταλλικά υλικά - Δομικές συγκολλητικές ύλες - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 3: Δοκιμή αποφλοίωσης μετάλλου από κυψελοειδή πυρήνα

ΕΛΟΤ EN 2243-4

Αεροδιαστημική σειρά - Μη μεταλλικά υλικά - Δομικές συγκολλητικές ύλες - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 4: Δοκιμή εγκάρσιου εφελκυσμού μετάλλου από κυψελοειδή πυρήνα

 

 

ΕΛΟΤ EN 2243-5

Αεροδιαστημική σειρά - Μη μεταλλικά υλικά - Δομικές συγκολλητικές ύλες - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 5: Δοκιμές γήρανσης

ΕΛΟΤ EN 2243-6

Αεροδιαστημική σειρά - Μη μεταλλικά υλικά - Δοκιμές συγκολλητικές ύλες - Μέθοδος δοκιμής - Μέρος 6: Προσδιορισμός των διατμητικών τάσεων και των διατμητικών παραμορφώσεων

ΕΛΟΤ EN 2591-100

Aερoδιαστημική σειρά - Στoιxεία ηλεκτρικής και oπτικής σύvδεσης - Mέθoδoι δoκιμής - Mέρoς 100: Γενικά

ΕΛΟΤ EN 2591-212

Aερoδιαστημική σειρά - Στoιxεία ηλεκτρικής και oπτικής σύvδεσης - Mέθoδoι δoκιμής - Mέρoς 212: Σύνθετη αντίσταση επιφανειακής μεταφοράς

ΕΛΟΤ EN 2591-214

Aερoδιαστημική σειρά - Στoιxεία ηλεκτρικής και oπτικής σύvδεσης - Mέθoδoι δoκιμής - Mέρoς 214: Κεραυνικό πλέγμα, παλμός ρεύματος και τάσης

ΕΛΟΤ EN 2591-220

Aερoδιαστημική σειρά - Στoιxεία ηλεκτρικής και oπτικής σύvδεσης - Mέθoδoι δoκιμής - Mέρoς 220: Γήρανση σύνδεσης επαφής/αγωγού με υποβολή σε κύκλους ρεύματος και θερμοκρασίας

ΕΛΟΤ EN 2591-423

Αεροδιαστημική σειρά - Στοιχεία ηλεκτρικής και οπτικής σύνδεσης - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 423: Αντοχή των σπειρωμάτων των πίσω παρελκομένων συνδετήρων

ΕΛΟΤ EN 2591-515

Αεροδιαστημική σειρά - Στοιχεία ηλεκτρικής και οπτικής σύνδεσης - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 515: Υδρολυτική ευστάθεια

ΕΛΟΤ EN 2591-609

Aερoδιαστημική σειρά - Στoιxεία ηλεκτρικής και oπτικής σύvδεσης - Mέθoδoι δoκιμής - Mέρoς 609: Οπτικά στοιχεία - Αποτελεσματικότητα της σύνδεσης καλωδίου - Κυκλική κάμψη καλωδίου

ΕΛΟΤ EN 2635

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P2014Α - Τ6511 - Διελασμένη ράβδος και προφίλ - a ή D < 200 mm με ελεγχόμενη περιφερειακή ζώνη μεγάλων κόκκων

ΕΛΟΤ EN 2702

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P6061- Τ6 ή Τ62 - Εξηλασμένη ή διελασμένη ράβδος και προφίλ - a ή D < 200 mm

ΕΛΟΤ EN 2714-003

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, μονόκλωνα και πολύκλωνα για γενική χρήση - Θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ - 55 C και 260 C - Μέρος 003: Θωρακισμένα (σπιράλ) και επενδεδυμένα, με δυνατότητα σήμανσης με εκτόξευση μελάνης - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 2714-007

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, μονόκλωνα και πολύκλωνα για γενική χρήση - Θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ - 55 C και 260 C - Μέρος 007: Θωρακισμένα (σπιράλ) και επενδεδυμένα, με δυνατότητα σήμανσης με υπεριώδες λέιζερ - Πρότυπο προϊόντος

 

 

 

 

ΕΛΟΤ EN 2714-011

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, μονόκλωνα και πολύκλωνα για γενική χρήση - Θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ - 55 C και 260 C - Μέρος 011: Οικογένεια DM, θωρακισμένα (σπιράλ) και επενδεδυμένα, με δυνατότητα σήμανσης με υπεριώδες λέιζερ - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 2714-012

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, μονόκλωνα και πολύκλωνα για γενική χρήση - Θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ - 55 C και 260 C - Μέρος 012: Οικογένεια DM, θωρακισμένα (πλεγμένα) και επενδεδυμένα, με δυνατότητα σήμανσης με υπεριώδες λέιζερ - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 2714-013

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, μονόκλωνα και πολύκλωνα για γενική χρήση - Θερμοκρασίες λειτουργίας μεταξύ - 55 C και 260 C - Μέρος 013: Οικογένεια DR, θωρακισμένα (σπιράλ) και επενδεδυμένα, με δυνατότητα σήμανσης UV - Πρότυπο προϊόντος

 

ΕΛΟΤ EN 2853

Αεροδιαστημική σειρά - Κατηγοριοποίηση ρεύματος για ηλεκτρικά καλώδια με αγωγό ΕΝ 2083

ΕΛΟΤ EN 3155-003

Αεροδιαστημική σειρά - Ηλεκτρικές επαφές που χρησιμοποιούνται σε στοιχεία σύνδεσης - Μέρος 003: Επαφές, ηλεκτρικές, θηλυκές, τύπου Α, για σύσφιξη, κατηγορία S - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 3338

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P7050 - T74511 - Διελασμένη ράβδος και προφίλ - a ή D < 150 mm με ελεγχόμενη περιφερειακή ζώνη μεγάλου κόκκου

 

ΕΛΟΤ EN 3344

 

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P7050 - Τ76511 - Διελασμένη ράβδος και προφίλ - a ή D < 150 mm με ελεγχόμενη περιφερειακή ζώνη μεγάλων κόκκων

ΕΛΟΤ EN 3347

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα αλουμινίου AL-P2024 - Τ8511 - Διελασμένη ράβδος και προφίλ - a ή D < 150 mm με ελεγχόμενη περιφερειακή ζώνη μεγάλων κόκκων

ΕΛΟΤ EN 3475-306

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά  για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 306: Συνέχεια αγωγών

ΕΛΟΤ EN 3475-307

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά  για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 307: Τάση απόσβεσης κορώνας

ΕΛΟΤ EN 3475-407

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 407: Ευφλεκτότητα

ΕΛΟΤ EN 3475-414

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 414: Θερμιδόμετρο διαφορικής σάρωσης (δοκιμή DSC)

ΕΛΟΤ EN 3475-415

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 415: Απότομη αλλαγή θερμοκρασίας

 

 

ΕΛΟΤ EN 3475-513

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 513: Αντοχή στην παραμόρφωση (Τοποθέτηση με πλαστικά κλίπ)

ΕΛΟΤ EN 3475-705

Αεροδιαστημική σειρά - Καλώδια, ηλεκτρικά, για αεροπορική χρήση - Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 705: Μέτρηση της αντίθεσης

ΕΛΟΤ EN 3719

Αεροδιαστημική σειρά - Αγωγοί από αλουμίνιο ή κράμα αλουμινίου για ηλεκτρικά καλώδια - Πρότυπο προϊόντος

ΕΛΟΤ EN 4459

Αεροδιαστημική σειρά - Κοχλίες, από κράμα τιτανίου

ΤΙ-Ρ64001, με δακτύλιο ασφάλισης με αυλακώσεις από χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση - Πρότυπο σχεδιασμού

ΕΛΟΤ EN 4460

Αεροδιαστημική σειρά - Κοχλίες, από κράμα τιτανίου

ΤΙ-Ρ64001, με δακτύλιο ασφάλισης με αυλακώσεις από χάλυβα ανθεκτικό στη διάβρωση - Διαδικασία τοποθέτησης και αφαίρεσης

ΕΛΟΤ EN 4615

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα μαγνησίου MG-C 18002 - T4 - Προϊόν χυτευμένο σε άμμο

 

ΕΛΟΤ EN 4616

Αεροδιαστημική σειρά - Κράμα μαγνησίου MG-C 18002 - T4 - Προϊόν ψυχρής χύτευσης

 

 

ΕΛΟΤ EN ISO 14816

Τηλεματική οδικών μεταφορών και κυκλοφορίας - Αυτόματη αναγνώριση οχημάτων και εξοπλισμού - Κωδικοποίηση και δομή των δεδομένων