ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-03-02                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.08-07

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΟΤ

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αποφάσισε τη χορήγηση των ακόλουθων νέων Πιστοποιητικών  Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2000, Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων κατά ΕΛΟΤ EN ISO 22000 (HACCP), Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO14001, Πιστοποιητικών Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001 σε Ελληνικές και Κυπριακές επιχειρήσεις :

 

1)      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, Τρίπολη

 

2)      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 4ΟΥ ΛΕΕΥ, Λεμεσός

 

3)      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 12ΤΤΧ, Λευκωσία

 

4)      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΓΕΒΟ ΛΤΔ, Λευκωσία

 

5)      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, στην εταιρεία ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΑΗΓΙΩΡΓΚΗΣ & ΥΙΟΙ ΛΤΔ., Αμμόχωστος

 

6)      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγείας καιΑσφάλειας στην Εργασία, στην εταιρεία ΑNDREAS ANTHIMOU PAFITIS SERVICES LTD., Λάρνακα

 

7)      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε., Μονάδα Παραγωγής Νέα Μεσήμβρια

 

8)      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε., Μονάδα Παραγωγής στη Ξάνθη

 

9)      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε., Μονάδα Παραγωγής στο Σιδηρόκαστρο

 

10)  Χορήγηση Πιστοποιητικών  Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στην εταιρεία FUJITSU-SIEMENS COMPUTERS S.A., Μαρούσι

 

11)  Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP), στην εταιρεία P. CH MANGER CATERING LTD, Λευκωσία 

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αποτελείται από 11 μέλη και σ’αυτό εκπροσωπούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΣΕΒ, ΤΕΕ, ΥΠΑΝ,ΥΠΕΧΩΔΕ,Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, ΣΕΤΕ, Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων) εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στη χορήγηση των Πιστοποιητικών προς τις επιχειρήσεις.

Ο ΕΛΟΤ έχει χορηγήσει Πιστοποιητικά σε μεγάλες Ελληνικές και Κυπριακές επιχειρήσεις για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001:2000)  για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΛΟΤ EN ISO 14000) για Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΛΟΤ EN ISO 22000-HACCP),Πιστοποιητικά Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία(ΕΛΟΤ 1801 & OHSAS 18001) και  Πιστοποιητικά προϊόντων (χάλυβες, τσιμέντα, ηλεκτρικά καλώδια, πλαστικοί σωλήνες, χαλκοσωλήνες, παιχνίδια, κτλ.) ενώ έχει προχωρήσει και στην πιστοποίηση προϊόντων εταιρειών παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Τέλος σημειώνεται ότι ο ΕΛΟΤ είναι διαπιστευμένος φορέας Πιστοποίησης από την SINCERT (Ιταλία) και από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).