ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

                                                                                                                2009-03-16                                                                                                                                      

                                                                                                               Νο. 06 – 09

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ

 

 

O ΕΛΟΤ, ως ο Εθνικός Οργανισμός Τυποποίησης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, διοργάνωσε την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2009 ενημερωτική συνάντηση υπηρεσιακών παραγόντων του της Διεύθυνσης Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης  και εκπροσώπων παραγωγικών φορέων  με τον κ. Shuji Hirakawa, γραμματέα της Τεχνικής Επιτροπής IEC/TC 100, της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής που ασχολείται με την εκπόνηση διεθνών προτύπων για  “Συστήματα και εξοπλισμό ήχου, εικόνας και πολυμέσων”.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο κ. Shuji Hirakawa αναφέρθηκε στις πρόσφατες τυποποιητικές δραστηριότητες της Τεχνικής Επιτροπής IEC/TC 100 που περιλαμβάνουν την έκδοση προτύπων σχετικά με προϊόντα ήχου, εικόνας, πολυμέσων, δεδομένων και τηλεπικοινωνιών που αφορούν:

·         παραγωγή, αποθήκευση, επεξεργασία, μετάδοση και απεικόνιση

·         επίδοση, μεθόδους μετρήσεων, εφαρμογές συστημάτων και διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα ή εξοπλισμό

Από την πλευρά του ΕΛΟΤ έγινε σύντομη αναφορά των δραστηριοτήτων του στον τομέα ενδιαφέροντος της IEC/TC 100 και, στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες στη συνάντηση απασχολήθηκαν με θέματα περαιτέρω διείσδυσης, στη Ελλάδα, της τυποποίησης στον τομέα των συστημάτων και του εξοπλισμού ήχου, εικόνας και πολυμέσων.

Μεταξύ των συμμετεχόντων στη συνάντηση, αντηλλάγησαν απόψεις σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας της εν λόγω διεθνούς Τεχνικής Επιτροπής, όπου αναφέρθηκαν τα νέα πεδία διεθνούς τυποποίησης για την ενεργειακή κατανάλωση των σχετικών συσκευών, τη δικτυακή σύνδεση σε κατοικίες για την παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών όπως IPTV καθώς και θέματα ποιότητας πληροφοριών σε πολυμέσα.