ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

Δελτίο Τύπου

                                                                          

                                                                                                                                  Νο: 06- 08

  2008-03-18

 

 

«Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη προβλήματα και προοπτικές »

 

Ημερίδα με θέμα «Ευρωπαϊκή Τυποποίηση και Ελληνική πραγματικότητα: Οφέλη προβλήματα και προοπτικές » διοργανώνει το ΤΕΕ στις 31 Μαρτίου 2008 στο ξενοδοχείο ESPERIA PALACE(Σταδίου 22 – Αθήνα).

Η εκδήλωση αυτή έχει προγραμματισθεί στο πλαίσιο του «Έτους Τυποποίησης, Κανόνων και Προδιαγραφών » που έχει ανακηρυχθεί το 2008 από το ΤΕΕ.

Η θεματολογία της εκδήλωσης θα αναπτυχθεί στις δύο παρακάτω ενότητες:

 •Η συμβολή της Τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και στη λειτουργία του δημόσιου τομέα. 

 •Πρακτική και προβληματισμοί  για την διάδοση των Προτύπων στις Ευρωπαϊκές χώρες αντίστοιχα.

Βασικός εισηγητής στην ημερίδα θα είναι και ο Δνων Σύμβουλος του ΕΛΟΤ

Κος Ν. Συμφέρης  με θέμα «Τυποποίηση : Πυλώνας της Ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας »