ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-02-12                                                                                                                                      

                                                                                                               Νο.06-07

 

NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

O ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση των παρακάτω νέων Ελληνικών Προτύπων.

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 3-8

Φορητοί πυροσβεστήρες - Μέρος 8: Πρόσθετες απαιτήσεις στο ΕΝ 3-7 για την κατασκευή, αντοχή σε πίεση και μηχανικές δοκιμές για πυροσβεστήρες με μία μέγιστη επιτρεπτή πίεση ίση σε ή χαμηλότερη από 30 bar

ΕΛΟΤ EN 3-9

Φορητοί πυροσβεστήρες - Μέρος 9: Πρόσθετες απαιτήσεις στο ΕΝ 3-7 για αντοχή σε πίεση πυροσβεστήρων CO2

ΕΛΟΤ EN 54-3/Α2

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 3: Ηχητικές διατάξεις συναγερμού

ΕΛΟΤ EN 54-4/Α2

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 4: Εξοπλισμός παροχής ισχύος

 

 

ΕΛΟΤ EN 137

Μέσα προστασίας της αναπνοής - Αυτόνομη αναπνευστική συσκευή πεπιεσμένου αέρα ανοικτού κυκλώματος με μάσκα ολοκλήρου προσώπου - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση

 

ΕΛΟΤ EN 143/Α1

Μέσα προστασίας της αναπνοής - Φίλτρα για σωματίδια - Απαιτήσεις, δοκιμές, σήμανση

ΕΛΟΤ EN ISO 734-1

Ελαιόπιτες - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε έλαιο - Μέρος 1: Μέθοδος εκχύλισης σε εξάνιο (ή πετρελαϊκό αιθέρα)

ΕΛΟΤ EN 806-3

Προδιαγραφές εγκαταστάσεων μεταφοράς πόσιμου νερού εντός των κτιρίων - Μέρος 3: Υπολογισμοί εσωτερικών διαμέτρων - Απλοποιημένη μέθοδος

 

ΕΛΟΤ EN 960

 

Ομοιώματα κεφαλής για χρήση σε δοκιμές προστατευτικών κρανών

ΕΛΟΤ EN 966/A2

Κράνη για αεραθλήματα

ΕΛΟΤ EN 1366-4

Δοκιμές πυραντίστασης για τεχνικές εγκαταστάσεις - Μέρος 4: Σφραγιστικά ευθύγραμμων αρμών

ΕΛΟΤ EN 1496

Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων - Ανυψωτικές διατάξεις διάσωσης

ΕΛΟΤ EN 1498

Μέσα ατομικής προστασίας έναντι πτώσεων - Βρόγχοι διάσωσης

ΕΛΟΤ EN 1731

Μέσα ατομικής προστασίας ματιών - Μέσα προστασίας ματιών και προσώπου τύπου μεταλλικού πλέγματος

 

ΕΛΟΤ EN 1991-1-7

Ευρωκώδικας 1: Δράσεις στις κατασκευές - Μέρος 1-7: Γενικές δράσεις - Τυχηματικές δράσεις

ΕΛΟΤ EN 1991-3

Ευρωκώδικας 1 - Δράσεις στις κατασκευές - Μέρος 3: Δράσεις οφειλόμενες σε γερανούς και μηχανήματα

ΕΛΟΤ EN 1992-3

Ευρωκώδικας 2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα  - Μέρος 3: Σιλό και δεξαμενές

ΕΛΟΤ EN 1998-4

Ευρωκώδικας 8 - Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών - Μέρος 4: Σιλό, δεξαμενές και αγωγοί

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 5943

Τυρί και προϊόντα επεξεργασίας τυριού - Προσδιορισμός περιεκτικότητας σε χλωριούχα - Ποτενσιομετρική μέθοδος τιτλοδότησης

 

ΕΛΟΤ EN ISO 10993-11

Βιολογική αξιολόγηση προϊόντων για ιατρική χρήση - Μέρος 11: Δοκιμές τοξικότητας στα συστήματα

ΕΛΟΤ EN ISO 11052

Άλευρα και σιμιγδάλι από σκληρό σιτάρι - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε κίτρινη ύλη

 

ΕΛΟΤ EN 12094-5

Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Mέρoς 5: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για βαλβίδες επιλογής υψηλής και χαμηλής πίεσης και των ενεργοποιητών τους

 

ΕΛΟΤ EN 12094-8

Mόvιμα συστήματα πυρόσβεσης - Eξαρτήματα για συστήματα κατάσβεσης με αέριo - Mέρoς 8: Aπαιτήσεις και μέθoδoι δoκιμής για συvδέσμoυς

ΕΛΟΤ EN ISO 13366-2

Γάλα - Απαρίθμηση σωματικών κυττάρων - Μέρος 2: Οδηγίες λειτουργίας του φθορο-οπτικο-ηλεκτρονικού μετρητή

ΕΛΟΤ EN 13832-1

Υποδήματα προστασίας από χημικές ουσίες - Μέρος 1: Ορολογία και μέθοδοι δοκιμής

 

 

ΕΛΟΤ EN 13832-3

Υποδήματα προστασίας από χημικές ουσίες - Μέρος 3: Απαιτήσεις για υποδήματα υψηλής ανθεκτικότητας από χημικές ουσίες υπό συνθήκες εργαστηρίου

ΕΛΟΤ EN ISO 14505-3

Εργονομία θερμικού περιβάλλοντος - Εκτίμηση του θερμικού περιβάλλοντος σε σχήματα - Μέρος 3: Εκτίμηση της θερμικής άνεσης που χρησιμοποιεί ανθρώπινα υποκείμενα

ΕΛΟΤ EN 14680

Συγκολλητικά για τα δίκτυα πλαστικών σωλήνων χωρίς πίεση - Προδιαγραφές

ΕΛΟΤ EN 14756

Προσδιορισμός της οριακής συγκέντρωσης οξυγόνου (LOC) για εύφλεκτα αέρια και ατμούς

ΕΛΟΤ EN 14797

Συσκευές εξαερισμού έναντι εκρήξεων

 

ΕΛΟΤ CEN/TS 14918

 

Στερεά βιοκαύσιμα - Μέθοδος προσδιορισμού της θερμιδικής αξίας

 

ΕΛΟΤ EN 14957

Μηχανήματα επεξεργασίας τροφίμων - Πλυντήριο σκευών με ταινιόδρομο - Απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής

ΕΛΟΤ EN  15042-1

Μέτρηση πάχους επικαλύψεων και χαρακτηρισμός των επιφανειών με επιφανειακά κύματα - Μέρος 1: Οδηγός προσδιορισμού των σταθερών ελαστικότητας, της πυκνότητας και του πάχους των φιλμ με ακουστικά επιφανειακά κύματα επαγωγής με λέιζερ

ΕΛΟΤ EN  15097

Τεχνικές άρδευσης - Τοπική άρδευση - Υδραυλική εκτίμηση

 

ΕΛΟΤ CEN/TS 15354

Πλαστικά - Μεμβράνες και φύλλα από πλαστικοποιημένο πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC-P), μη ενισχυμένα εξώθησης ή καλαντρέ - Οδηγός για την κατηγοριοποίηση και χαρακτηρισμό

ΕΛΟΤ EN ISO 15753

Ζωικά και φυτικά λίπη και έλαια - Προσδιορισμός των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων

ΕΛΟΤ EN ISO 17375

Ζωοτροφές – Προσδιοριμός της αφλατοξίνης Β1

 

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17764-1

Ζωοτροφές - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε λιπαρά οξέα - Μέρος 1: Προετοιμασία των μεθυλεστέρων

ΕΛΟΤ CEN ISO/TS 17764-2

Ζωοτροφές - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε λιπαρά οξέα - Μέρος 2: Αέριο χρωματογραφική μέθοδος

ΕΛΟΤ EN ISO 20483

Δημητριακά και όσπρια - Προσδιορισμός της περιεκτικότητας σε άζωτο και υπολογισμός της περιεκτικότητας σε πρωτογενή πρωτεϊνη - Μέθοδος Kjeldahl