ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

                                                                                                                  2006-02-06                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.06-06

 

ΑΠΟΝΟΜΗ   ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΟΤ

 

 

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ κατά την 216η  συνεδρίαση του, χορήγησε Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στην ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΕΡΑΜΒΕΛΟΥ & ΣΗΤΕΙΑΣ, Κρήτη Α.Ε.

 

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αποτελείται από 11 μέλη και σ’αυτό εκπροσωπούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΥΠΑΝ, ΣΕΒ, ΤΕΕ, ΥΠΕΧΩΔΕ, Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, ΣΕΤΕ, Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων) εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στη χορήγηση των Πιστοποιητικών προς τις επιχειρήσεις.

Μέχρι σήμερα ο ΕΛΟΤ έχει χορηγήσει περισσότερα απο 900 Πιστοποιητικά σε μεγάλες Ελληνικές και Κυπριακές επιχειρήσεις για Συστήματα Διαχείρισης (ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001:2000 και 14001) Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΛΟΤ 1416-HACCP),Πιστοποιητικά Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία(ΕΛΟΤ 1801 & OHSAS 18001) και 120 Πιστοποιητικά για συμμόρφωση προϊόντων (χάλυβες, τσιμέντα, ηλεκτρικά καλώδια, πλαστικοί σωλήνες, χαλκοσωλήνες, εξοπλισμός παιχνιδότοπων κτλ.) ενώ έχει προχωρήσει και στην πιστοποίηση προϊόντος εταιρειών παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Τέλος σημειώνεται ότι ο ΕΛΟΤ είναι διαπιστευμένος φορέας Πιστοποίησης από την SINCERT (Ιταλία) και από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).