ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

                                                                                                                2009-03-06                                                                                                                                      

                                                                                                               Νο. 04 – 09

 

 

 

Πρώτη πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ με βάση το νέο Πρότυπο

ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008

 

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ σε πρόσφατη συνεδρίασή του αποφάσισε τη :

 

  1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΛΑΤΟΜΕΙΟ ΚΟΡΟΠΟΥΛΗ ΑΒΕΕ, Θήβα

 

  1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ –Σ.Β.Α.Α., Ψυχικό

 

  1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

 

  1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

  1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ των ανωτέρω εταιρειών ,  η  COSMOTE-ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ είναι η πρώτη και μοναδική μέχρι σήμερα  εταιρία στην οποία  έχει  χορηγήσει ο ΕΛΟΤ Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με βάση τη νέα έκδοση του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.