ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

Δελτίο Τύπου

                                                                          

                                                                                                                                  Νο: 04- 08

  2008-03-12

 

 

«Ότι δηλώνεις θα είσαι…», με Πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ

 

 

Τα επαγγέλματα που δεν είναι κατοχυρωμένα, αναλαμβάνει να πιστοποιεί ο ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης) στο εξής μέσω της εταιρείας PrCert Hellas που εξαγόρασε.

 

Η πιστοποίηση αυτή δεν αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα ορισμένων κλάδων, (π.χ. γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, κ.λπ), τα οποία είναι θεσμικά κατοχυρωμένα. Αφορά επαγγελματίες των οποίων το επάγγελμα δεν είναι κατοχυρωμένο. Mε την πιστοποίηση αυτή θα μπορεί ο κάθε επαγγελματίας, προκειμένου ν’ αναλάβει μία θέση, να μπορεί ν’ αποδείξει ότι διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες.

 

Η πιστοποίηση των επαγγελματιών αυτών καθώς και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω των οποίων αποκτά ο κάθε επαγγελματίας την αντίστοιχη εξειδίκευση, βασίζεται σε διεθνή πρότυπα.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΟΤ, κ.Ν. Συμφέρης δήλωσε ότι: «Η πρωτοβουλία αυτή του ΕΛΟΤ να προχωρήσει στην απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών της PrCert Hellas, έγινε για να βοηθήσει συγκεκριμένους κλάδους επαγγελματιών για επαγγελματική καταξίωση και εξέλιξη στην απαιτητική αγορά εργασίας».

 

Με τον τρόπο αυτό το «… ότι δηλώσεις είσαι», θα διασφαλίζεται με αξιοπιστία και θα ισχύει κυριολεκτικά μέσω της Πιστοποίησης από τη νέα θυγατρική του ΕΛΟΤ.