ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-01-30                                                                                                                                      

                                                                                                               Νο.04-07

 

 

Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1422-3  «Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών–Μέρος 3: Τεχνικές δοκιμών και μετρήσεων-΄Ορια »

 

 

Ο ΕΛΟΤ ανακοινώνει την έκδοση του Ελληνικού Προτύπου : ΕΛΟΤ 1422-3  «Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών – Μέρος 3:Τεχνικές δοκιμών και μετρήσεων -Όρια».

 

Το Πρότυπο πραγματεύεται θέματα δοκιμών και μετρήσεων καθώς και τα εφαρμοζόμενα όρια εκπομπών και ατρωσίας σχετικά με την εγκατάσταση, συνεγκατάσταση και λειτουργία ραδιοεξοπλισμού σε ραδιοσταθμότοπους.

 

Το παρόν Πρότυπο είναι το τρίτο μέρος του πολυμερούς Προτύπου ΕΛΟΤ 1422 το οποίο δημοσιεύεται σε χωριστά μέρη, σύμφωνα με την ακόλουθη δομή:

Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις

Μέρος 2: Περιβάλλον

Μέρος 4: Τεχνικές εγκατάστασης για την άμβλυνση των δυσμενών φαινοµένων ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και ηλεκτρομαγνητικών ακτινοβολιών (υπό εκπόνηση)

 

Το τυποποιητικό έργο «Συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών» ανατέθηκε από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών στον ΕΛΟΤ λαμβάνοντας υπόψη ότι για την ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών δικτύων είναι αναγκαία η δημιουργία τεχνικών προτύπων και κανονισμών τα οποία θα διευκολύνουν την συνεγκατάσταση των κεραιών σταθμών διαφόρων υπηρεσιών ραδιοεπικοινωνιών, θα απλουστευθούν  οι διαδικασίες αδειοδότησης  καθώς επίσης θα επιταχυνθούν και οι εργασίες εγκαταστάσεων.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τη διάθεση του Προτύπου στον ΕΛΟΤ  Αχαρνών 313, Κάτω Πατήσια,  κα Θεοφίλου τηλ. 210-2120317, 210-2120319 e-mail reth@elot.gr .