ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

                                                                                                                                       2006-01-30

                                                                                                                                       Νο 04-06

 

Δελτίο Τύπου

 

ΝΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 

ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΦΟΡΗΤΟΥΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ (ΑΕΡΟΖΟΛ)

 

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ Α.Ε) έχει εκπονήσει το ακόλουθο νέο ελληνικό πρότυπο:

ΕΛΟΤ 1066: 2006 Μικροί φορητοί πυροσβεστήρες τύπου αερολύματος (αεροζόλ)

(Η έκδοση αυτή αντικαθιστά την πρώτη έκδοση του ΕΛΟΤ 1066:1988)

 

Αυτό το Ελληνικό πρότυπο καθορίζει τις απαιτήσεις απόδοσης και τη μέγιστη χωρητικότητα για μικρούς πυροσβεστήρες μιας χρήσης τύπου αερολύματος (αεροζόλ) με μεταλλικά δοχεία. Καλύπτει πυροσβεστήρες που περιέχουν υδατικά και καθαρά μέσα πυρόσβεσης καθώς και διάφορα είδη κόνεως.

Προδιαγράφονται απαιτήσεις για μια ελάχιστη απόδοση στην κατάσβεση φωτιάς κατηγορίας Β και, προαιρετικά , κατηγορίας Α, σύμφωνα με την ταξινόμηση του Ε2

Η ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία για προϊόντα αερολυμάτων είναι η ισχύουσα οδηγία 75/324 της ΕΟΚ.

Tο πρότυπο που αναφέρεται είναι διαθέσιμο για αγορά στο Τμήμα  Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ.Θεοφίλου, τηλ.2102120317,319),είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛOT www.elοt.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά του με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ.210 2120302).