ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

Δελτίο Τύπου

                                                                          

                                                                                                                                  Νο: 03- 08

  2008-03-05 

                                                                                                                               

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΒΕ – ΕΛΟΤ – ΣΜΗΒΕ  ΜΕ ΘΕΜΑ:

“ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ 89/106 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ”

Ο ΕΛΟΤ συνδιοργάνωσε στις 23 Φεβρουαρίου 2008 στη Θεσσαλονίκη με τον ΣΕΒΕ και τον Σύνδεσμο Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος ημερίδα στο πλαίσιο της κλαδικής Έκθεσης INFACOMA με θέμα : Εφαρμογή της Κοινοτικής Οδηγίας Νέας Προσέγγισης 89/106 που αφορά την υποχρεωτική σήμανση CE για τα Δομικά Υλικά.  

 

Στην  εκδήλωση συμμετείχαν επιχειρήσεις και επαγγελματίες του κλάδου των Δομικών Υλικών (ενδεικτικά: Μονωτικά, Σίδηρος, Τσιμέντο, Κουφώματα, Πλακίδια, Κονιάματα, Ηλεκτρολογικός-Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός, Κεραμικά, κ.λ.π.).


Χαιρετισμό απεύθυνε  ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Σταύρος Καλαφάτης, ο Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Λευτέρης Σταυρόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΟΤ κ. Νίκος Συμφέρης, ο Πρόεδρος του ΣΜΗΒΕ κ. Ηλίας Χομσίογλου και ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒΕ κ. Δημήτρης Λακασάς.


Το θέμα της εκδήλωσης ήταν εξαιρετικά σημαντικό και επίκαιρο, καθώς από μια πρώτη έρευνα του ΣΕΒΕ στα μέλη του καταγράφεται η επιτακτική ανάγκη των επιχειρήσεων για: α) προετοιμασία για την προσαρμογή τους στις απαιτήσεις της Κοινοτικής Οδηγίας Νέας Προσέγγισης 89/106 που αφορά στην υποχρεωτική σήμανση
CE για τα δομικά υλικά και είναι δεσμευτική τόσο για την κυκλοφορία στην εσωτερική αγορά όσο και στις αγορές του εξωτερικού που είναι ιδιαίτερα απαιτητικές σε θέματα πιστοποίησης, β) έγκυρη και έγκαιρη πληροφόρηση για τη διαδικασία απόκτησης σήμανσης CE, τα νέα Πρότυπα, τα οποία θα πρέπει να υιοθετήσουν καθώς και τις καταληκτικές ημερομηνίες προσαρμογής ανά προϊόν γ) στήριξη ώστε η προσαρμογή να γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και το μικρότερο κόστος, δ) αποτελεσματικό έλεγχο και εποπτεία της εσωτερικής αγοράς ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις με πιστοποιημένα προϊόντα να προστατευτούν από τον αθέμιτο, εγχώριο και εισαγόμενο, ανταγωνισμό προϊόντων που δεν φέρουν σήμανση ή φέρουν αναξιόπιστη σήμανση.
Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας του ΣΕΒΕ με τον ΕΛΟΤ και με επιστημονικούς φορείς για την προώθηση της ποιότητας-τυποποίησης-πιστοποίησης και τη στήριξη των επιχειρήσεων για την αναβάθμιση της ποιότητας των προϊόντων τους, ως απαραίτητο «διαβατήριο» για την εξωστρέφεια και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα τους.