ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-01-29                                                                                                                                        

                                                                                                               Νο.03-07

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΟΤ

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αποφάσισε τη χορήγηση των ακόλουθων νέων Πιστοποιητικών  Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2000, Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων κατά ΕΛΟΤ EN ISO 22000 (HACCP), Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO14001, Πιστοποιητικών Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 και OHSAS 18001 σε Ελληνικές και Κυπριακές επιχειρήσεις :

 

1)      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στο ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

 

2)      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

 

3)      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε., Πάτημα Ελευσίνας

 

4)      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΣΗΜΕΝΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε., Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, Κηφισιά

 

5)      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία FRINICS CHEMICALS LTD., Κεντρικά γραφεία και μονάδα παραγωγής στο Δάλι/Λευκωσία

 

6)      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., Λατομείο Ρεθύμνου

 

7)      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ZX FAMI LTD., Λευκωσία

 

8)      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP), στην εταιρεία INTERPRESERVES LTD., Λεμεσό

 

9)      Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP), στην εταιρεία KARMI UNIFRUIT LTD., Λεμεσός

 

10)  Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP), στην εταιρεία GEORGE L. PANAYIOTIDES ESTATES LTD (NEREUS HOTEL), Πάφος

 

11)  Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP), στην εταιρεία LOUIS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD., Πάφος

 

12)  Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία CBS MARINE & INDUSTRIAL INCLAMAR, Βάρνα

 

13)  Χορήγηση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, στην εταιρεία ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ., Κεντρικά Γραφεία και Μονάδα Παραγωγής στη Λευκωσία

 

14)  Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στην εταιρεία Ι.Π. ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΤΔ., Λεμεσός

 

15)  Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΚΑΘΙΔΡΥΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΤΑΛΑ ΤΟΥ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΥ, Αθήνα

 

16)  Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΔΑΝΑΗ ΝΤΙΜΠ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ABACUS, Αθήνα

 

17)  Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ Α.Ε., Ασπρόπυργος

 

18)  Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, στην εταιρεία ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΥ Α.Ε., Μονάδα Παραγωγής Θεσ/νίκη

 

19)  Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (HACCP), στην εταιρεία CRYSTAL ICE Β.Ν. ΚΑΠΠΑΣ, Άνω Λιόσια

 

20)   Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.

 

21)   Χορήγηση Πιστοποιητικών Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, στην εταιρεία SOVEL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε., Γραφεία στην Αθήνα και Μονάδα Παραγωγής στον Αλμυρό Μαγνησίας

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αποτελείται από 11 μέλη και σ’αυτό εκπροσωπούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΣΕΒ, ΤΕΕ, ΥΠΑΝ,ΥΠΕΧΩΔΕ,Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, ΣΕΤΕ, Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων) εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στη χορήγηση των Πιστοποιητικών προς τις επιχειρήσεις.

Ο ΕΛΟΤ έχει χορηγήσει Πιστοποιητικά σε μεγάλες Ελληνικές και Κυπριακές επιχειρήσεις για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001:2000)  για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΛΟΤ EN ISO 14000) για Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΛΟΤ EN ISO 22000-HACCP),Πιστοποιητικά Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία(ΕΛΟΤ 1801 & OHSAS 18001) και  Πιστοποιητικά προϊόντων (χάλυβες, τσιμέντα, ηλεκτρικά καλώδια, πλαστικοί σωλήνες, χαλκοσωλήνες, παιχνίδια, κτλ.) ενώ έχει προχωρήσει και στην πιστοποίηση προϊόντων εταιρειών παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Τέλος σημειώνεται ότι ο ΕΛΟΤ είναι διαπιστευμένος φορέας Πιστοποίησης από την SINCERT (Ιταλία) και από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).