ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

Δελτίο Τύπου

                                                                           

                                                                                                                                  Νο: 02- 08

  2008-02-27 

                                                                                                                               

Συνεδρίαση της επιτροπής CEN/SABE (Strategic Advisory Body on Environment) στην Αθήνα 1-3/04/2008

  

O ΕΛΟΤ προσκάλεσε επίσημα την Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για θέματα Περιβάλλοντος CEN/SABE (Strategic advisory body on Environment) καθώς και τις Περιβαλλοντικές ομάδες CEN/Environmental Teams (ENV TC CT, ENIS, EMT, BT/TF151), να πραγματοποιήσουν την συνεδρίασή τους στην Αθήνα 1-3/04/2008.

 

Οι τριήμερες εργασίες της επιτροπής και των περιβαλλοντικών ομάδων θα γίνουν στις 1-3 Απριλίου 2008 στο Ξενοδοχείο DIVANI PALACE ACROPOLIS όπου θα παρευρεθούν ευρωπαίοι εκπρόσωποι από εθνικούς φορείς τυποποίησης (NSO), εκπρόσωποι από την κεντρική διοίκηση της CEN (CMC) εκπρόσωποι τεχνικών επιτροπών που έχουν σχέση με το Περιβάλλον, εκπρόσωποι από επίσημους συνδέσμους, εκπρόσωποι από ευρωπαϊκούς οργανισμούς που έχουν σχέση με το περιβάλλον και την βιομηχανία, εκπρόσωποι από Ευρωπαϊκή επιτροπή, την Ζώνη ελευθέρων συναλλαγών και εκπρόσωποι από σχετικούς οργανισμούς CENELEC.

 

 Τα SABE έχει στρατηγικό ρόλο σε περιβαλλοντικά θέματα, διανέμει πληροφορίες σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία και πολιτικές καθώς και την επίδραση στην τυποποίηση. Δραστηριοποιείται αφ’ενός ως ενδιάμεσος μεταξύ CEN/BT και EC και αφετέρου των αντίστοιχων εθνικών περιβαλλοντικών επιτροπών ώστε να  έχουν περιβαλλοντική πολιτική σε θέματα τυποποίησης. Συμβάλει στην ολοκλήρωση των περιβαλλοντικών πλευρών στην τυποποίηση, βοηθά στην ανάπτυξη κριτηρίων με σκοπό την συνέπεια την διαφάνεια και μια ισορροπημένη  ομόφωνη διαδικασία για την εκπόνηση προτύπων σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα και τέλος βοηθά την EC όταν σχεδιάζει εντολές (mandates) για εκπόνηση προδιαγραφών.

 

Τα SABE για να φέρει εις πέρας της εργασίες του έχει ορίσει τις ακόλουθες δομές  Περιβαλλοντικών Ομάδων (τα οποία θα συνεδριάσουν μαζί με το SABE):

---  Ομάδα συνεργασίας μεταξύ των Περιβαλλοντικών Επιτροπών (ENV  TC CT)

---- Περιβαλλοντικές Εκδόσεις σχετικές με την Τυποποίηση (ENIS)

---- Ομάδα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (EMT)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα κεντρικά γραφεία του ΕΛΟΤ, Αχαρνών 313, 1ος όροφος, Διεύθυνση Τυποποίησης, τηλ. 210-2120109,(κ. Λ. Τσόγκα)