ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

                                                                                                                  2007-01-22                                                                                                                                      

                                                                                                               Νο.02-07

 

   ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΤΟΥ ΕΛΟΤ

 

Αποφασίσθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. ΑΕ), η επέκταση της διαπίστευσης των Εργαστηρίων του ΕΛΟΤ Α.Ε., με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO/IEC 17025:2005.  Η επέκταση αυτή  αφορά τα Εργαστήρια Χαμηλής Τάσης (Ηλεκτρικές Οικιακές Συσκευές, Ρευματοδότες – Ρευματολήπτες και φωτιστικά), Ηλεκτρικών Καλωδίων, Παιδικών Παιχνιδιών, και Πολυμερών και Ελαστικών (Σίνδος Θεσ/νίκης) .

Πέραν της διαπίστευσης που χορηγεί το ΕΣΥΔ, τα εργαστήρια του ΕΛ.Ο.Τ σε διεθνές επίπεδο, συμμετέχουν στις συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιητικών συμμόρφωσης προϊόντων του ηλεκτροτεχνικού τομέα: IECEE (IEC System for Conformity Testing and Certification of Electrical Equipment- CB Scheme), CCA (CENELEC Certification Agreements), ΕΝΕC και  HAR ( ΗΑR Agreement).

Στην διεθνή συμφωνία CB Scheme, συμμετέχουν άνω των 80 οργανισμών από 40 και πλέον χώρες, ενώ στις Ευρωπαϊκές συμφωνίες  CCΑ, ΕΝΕC και HAR, συμμετέχουν φορείς από όλες τις χώρες μέλη της CENELEC. (Ευρωπαική Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης). Παράλληλα, ο ELOT έχει πρόσφατα προωθήσει την απονομή σημάτων συμμόρφωσης (πιστοποίηση προιόντος) για πλαστικούς σωλήνες και τα εξαρτήματά τους.

Ο ΕΛΟΤ είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα Οργανισμός Πιστοποίησης, που επιθεωρείται από τις συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης ΙΕCΕΕ/CCA και την συμφωνία HAR,  τόσο σε επίπεδο Πιστοποίησης όσο και Εργαστηρίων.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω συμφωνιών, οι Έλληνες κατασκευαστές αποκτούν το πλεονέκτημα, τα σήματα συμμόρφωσης των προϊόντων τους, που  χορηγούνται από τον ΕΛΟΤ, να αναγνωρίζονται διεθνώς από όλους τους συμμετέχοντες φορείς πιστοποίησης, διευκολύνοντας τις συναλλαγές στις αγορές του εξωτερικού.

Η Διαπίστευση των Εργαστηρίων του ΕΛ.Ο.Τ. από το Ε.ΣΥ.Δ, αποτελεί μια επιπρόσθετη εγγύηση, για την τεχνική επάρκεια των Εργαστηρίων του ΕΛΟΤ και την εγκυρότητα των Εκθέσεων Δοκιμών τους.