ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

 

_____________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                          ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

 

Δελτίο Τύπου

 

2006-01-13

Νο 02-06  

 

 

 

 NEA  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

 

 

Τα Πρότυπα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα είναι διαθέσιμα για αγορά στο Τμήμα Πωλήσεων (υπεύθυνη κα. Ρ. Θεοφίλου, τηλ. 210 2120317,319), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΕΛΟΤ www.elot.gr όπου μπορεί να γίνει παραγγελία και προμήθειά τους με ηλεκτρονικά μέσα (υπεύθυνος κ. Ν. Μελαγράκης, τηλ. 210 2120302).

 

 

ΠΡΟΤΥΠΟ

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ

 

ΕΛΟΤ EN 54-8

Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού - Μέρος 18: Συσκευές εισαγωγής/εξαγωγής

ΕΛΟΤ EN 165

Μέσα ατομικής προστασίας ματιών – Λεξιλόγιο

ΕΛΟΤ EN 679

Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη του αυτόκλειστου κυψελωτού σκυροδέματος

ΕΛΟΤ EN 695

Νεροχύτες κουζίνας – Διαστάσεις συνδέσεως

ΕΛΟΤ EN 1001-1

Ανθεκτικότητα ξύλου και προϊόντων με βάση το ξύλο - Ορολογία - Μέρος 1: Κατάλογος ισοδύναμων όρων

ΕΛΟΤ EN 1001-2

Ανθεκτικότητα ξύλου και προϊόντων με βάση το ξύλο - Ορολογία - Μέρος 2: Λεξιλόγιο

ΕΛΟΤ EN 1097-9/Α1

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 9: Προσδιορισμός της αντίστασης σε απότριψη οφειλόμενη σε ελαστικά αυτοκινήτων με καρφιά –  Σκανδιναβική δοκιμή

ΕΛΟΤ EN 1124-4

Σωλήνες και εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα με διαμήκη ραφή, με σύνδεση ελεύθερου άκρου και μούφας για συστήματα αποβλήτων - Μέρος 4: Εξαρτήματα για συστήματα αποστράγγισης εν κενώ και για συστήματα αποστράγγισης σε πλοία

ΕΛΟΤ EN 1354

Προσδιορισμός της θλιπτικής αντοχής σκυροδέματος με ελαφρά αδρανή ανοιχτής δομής

ΕΛΟΤ EN 1504-1

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα -Ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση της συμμόρφωσης – Μέρος 1: Ορισμοί

 

ΕΛΟΤ EN 1744-4

 

Δοκιμές για τον προσδιορισμό των χημικών ιδιοτήτων των αδρανών - Μέρος 4: Προσδιορισμός της ευαισθησίας στην επίδραση του νερού υλικού πλήρωσης (φίλλερ) ασφαλτομιγμάτων

ΕΛΟΤ EN 1814

Κλωστοϋφαντουργικά καλύμματα δαπέδου – Προσδιορισμός της αντοχής σε φθορά των κομμένων άκρων με χρήση της τροποποιημένης δοκιμής τυμπάνου Vetterman

ΕΛΟΤ EN 1994-1-2

Ευρωκώδικας 4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα και σκυρόδεμα - Μέρος 1-2: Γενικοί κανόνες – Σχεδιασμός κατασκευών έναντι πυρκαγιάς

ΕΛΟΤ EN 4408-001

Αεροδιαστημική σειρά – Τεχνικά σχέδια – Αναπαράσταση τεμαχίων κατασκευασμένων από σύνθετα υλικά - Μέρος 1: Γενικοί κανόνες

ΕΛΟΤ EN 4408-002

Αεροδιαστημική σειρά – Τεχνικά σχέδια – Αναπαράσταση τεμαχίων κατασκευασμένων από σύνθετα υλικά - Μέρος 2: Τεμάχια με στρώσεις

ΕΛΟΤ EN 4408-003

Αεροδιαστημική σειρά – Τεχνικά σχέδια – Αναπαράσταση τεμαχίων κατασκευασμένων από σύνθετα υλικά - Μέρος 3: Τεμάχια που περιλαμβάνουν υλικά πυρήνα

ΕΛΟΤ EN 4408-004

Αεροδιαστημική σειρά – Τεχνικά σχέδια – Αναπαράσταση τεμαχίων κατασκευασμένων από σύνθετα υλικά - Μέρος 4: Αντικείμενα που λαμβάνονται με περιέλιξη

ΕΛΟΤ EN 4408-005

Αεροδιαστημική σειρά – Τεχνικά σχέδια – Αναπαράσταση τεμαχίων κατασκευασμένων από σύνθετα υλικά - Μέρος 5: Συνενώσεις

ΕΛΟΤ EN 4408-006

Αεροδιαστημική σειρά – Τεχνικά σχέδια – Αναπαράσταση τεμαχίων κατασκευασμένων από σύνθετα υλικά - Μέρος 6: Προσδιορισμένα

ΕΛΟΤ EN ISO 10318

Γεωσυνθετικά – Όροι και ορισμοί

ΕΛΟΤ EN ISO 10563

Κτιριακές κατασκευές – Σφραγιστικά αρμών – Προσδιορισμός των αποκλίσεων μάζας και όγκου

 

 

ΕΛΟΤ EN ISO 10590

Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά – Προσδιορισμός των ιδιοτήτων εφελκυσμού σε διατηρούμενη τάση μετά από εμβάπτιση σε νερό

ΕΛΟΤ EN ISO 10591

Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά – Προσδιορισμός των ιδιοτήτων συγκόλλησης/συνεκτικότητας μετά από εμβάπτιση σε νερό

ΕΛΟΤ EN ISO 11432

Κτιριακές κατασκευές - Σφραγιστικά – Προσδιορισμός της αντοχής σε θλίψη

ΕΛΟΤ EN 12098-4

Διατάξεις ελέγχου για συστήματα θέρμανσης - Μέρος 4: Βέλτιστος εξοπλισμός ελέγχου έναρξης-παύσης για ηλεκτρικά συστήματα

ΕΛΟΤ EN 12098-5

Διατάξεις ελέγχου για συστήματα θέρμανσης - Μέρος 5: Προγραμματιστές έναρξης –Παύσης για συστήματα θέρμανσης

ΕΛΟΤ EN 12274-7

Επιφανειακές επεξεργασίες με ασφαλτικά ψυχρής εφαρμογής – Μέθοδοι δοκιμής - Μέρος 7: Δοκιμή σε φθορά με περιστροφική ανατάραξη

ΕΛΟΤ EN 12467/A1

Επίπεδα φύλλα ινοτσιμέντου – Προδιαγραφές προϊόντος και μέθοδοι δοκιμής

ΕΛΟΤ EN 13084-4

Ελεύθερα ιστάμενες καπνοδόχοι - Μέρος 4: Αγωγοί από τούβλα – Σχεδιασμός και κατασκευή

ΕΛΟΤ EN 13286-48

Μίγματα μη σταθεροποιημένα και σταθεροποιημένα με υδραυλικές κονίες - Μέρος 48: Μέθοδος δοκιμής για τον προσδιορισμό του βαθμού θρυμματισμού

 

ΕΛΟΤ EN ISO 13732-3

 

Εργονομία θερμικού περιβάλλοντος – Μέθοδοι για την εκτίμηση της ανθρώπινης αντίδρασης κατά την επαφή με επιφάνειες - Μέρος 3: Ψυχρές επιφάνειες

ΕΛΟΤ CEN/TS 13853

Εμπορευματοκιβώτια για συνδυασμένες μεταφορές – Εμπορευματοκιβώτια στοιβασίας τύπου C 745-S16 - Διαστάσεις, απαιτήσεις σχεδιασμού και δοκιμών

ΕΛΟΤ EN 14367

Βαλβίδα αντεπιστροφής μη ελεγχόμενη με διαφορετικές ζώνες πίεσης - Οικογένεια C, τύπος Α

ΕΛΟΤ EN 14597

Συσκευές ελέγχου θερμοκρασίας και περιοριστές θερμοκρασίας για συστήματα παραγωγής θερμότητας

ΕΛΟΤ EN 14790

Εκπομπές από σταθερές πηγές – Προσδιορισμός υδρατμών σε αγωγούς

ΕΛΟΤ EN 14791

Εκπομπές από σταθερές πηγές – Προσδιορισμός συγκέντρωσης μάζας διοξειδίου του θείου – Μέθοδος αναφοράς

ΕΛΟΤ EN 14792

Εκπομπές από σταθερές πηγές – Προσδιορισμός της συγκέντρωσης μάζας οξειδίου του αζώτου (ΝΟχ) – Μέθοδος αναφοράς: Χημιφωταύγεια

ΕΛΟΤ EN 14804

Παροχή προγραμμάτων γλωσσικής εκμάθησης – Απαιτήσεις

ΕΛΟΤ EN CEN/TS 15083-1

Ανθεκτικότητα ξύλου και προϊόντων με βάση το ξύλο – Προσδιορισμός της φυσικής ανθεκτικότητας συμπαγούς ξυλείας έναντι ξυλοσηπτικών μυκήτων, μέθοδοι δοκιμής – Μέρος 1: Βασιδιομύκητες

 

 

 

ΕΛΟΤ EN CEN/TS 15083-2

Ανθεκτικότητα ξύλου και προϊόντων με βάση το ξύλο – Προσδιορισμός της φυσικής ανθεκτικότητας συμπαγούς ξυλείας έναντι ξυλοσηπτικών μυκήτων, μέθοδοι δοκιμής – Μέρος 2: Σηπτικοί μικρομύκητες

ΕΛΟΤ EN CEN/TS 15122

Επιφάνειες αθλητικών χώρων – Προσδιορισμός της αντίστασης συνθετικών επιφανειών αθλημάτων σε επαναλαμβανόμενη κρούση

ΕΛΟΤ EN ISO 15415

Τεχνολογία πληροφοριών – Τεχνικές αυτόματης αναγνώρισης και άμεσης συλλογής δεδομένων – Προδιαγραφή δοκιμής ποιότητας εκτύπωσης γραμμικού κώδικα – Διδιάστατα σύμβολα

ΕΛΟΤ EN ISO 15927-4

Υγροθερμικές επιδόσεις κτιρίων – Υπολογισμός και παρουσίαση κλιματικών δεδομένων - Μέρος 4: Ωριαία δεδομένα αξιολόγησης ετησίων ενεργειακών αναγκών για θέρμανση και ψύξη

ΕΛΟΤ EN ISO 16665

Ποιότητα νερού – Κατευθυντήριες οδηγίες για την ποσοτική δειγματοληψία και την επεξεργασία δειγμάτων θαλάσσιας μακροπανίδας μαλακού υποστρώματος