ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

 

                                                                                                                  2009-01-22                                                                                                                                       

                                                                                                               Νο.01 – 09

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΝΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΟΤ

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αποφάσισε τη χορήγηση των ακόλουθων νέων Πιστοποιητικών:  

 

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., Λατομείο Ρεθύμνου

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., Λατομείο Βόλου

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., Λατομείο Αγρινίου

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ΣυστήματοςΠεριβαλλοντικής Διαχείρισης, στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., Μονάδα Εξόρυξης στην Μαλακάσα

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, στην εταιρεία ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε., Λατομείο Βόλου

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΟΥ – Ε. ΚΥΡΙΑΚΟΥ Ο.Ε., Θεσσαλονίκη

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην εταιρεία Χ. ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε., Κεντρικά Γραφεία και Μονάδα Σκυροδέματος Χαλιωτάτα Δήμου Σάμης, Μονάδα Σιμωτάτων στην Κεφαλλονιά και Λατομείο θέση «ΑΛΩΝΟ» στο Δήμο Σάμης

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Α.Ε.

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, στην εταιρεία FRIGOGLASS ABEE, Γραφεία & Μονάδα Παραγωγής, Κάτω Αχαΐα
 2. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, στην Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. για όλα τα Καταστήματα της Τράπεζας στην Ελλάδα

 

 1. Χορήγηση Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, στο ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ  (Ε.Κ.Ε.Π.), Αθήνα

 

Το Συμβούλιο Πιστοποίησης του ΕΛΟΤ αποτελείται από 11 μέλη και σ’ αυτό εκπροσωπούνται όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (ΣΕΒ, ΤΕΕ, ΥΠΑΝ, ΥΠΕΧΩΔΕ,Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, ΣΕΤΕ, Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων) εξασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και την αξιοπιστία στη χορήγηση των Πιστοποιητικών προς τις επιχειρήσεις.

Ο ΕΛΟΤ έχει χορηγήσει σε επιχειρήσεις Πιστοποιητικά για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 9001:2000)  για Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΛΟΤ EN ISO 14000) για Συστήματα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΛΟΤ EN ISO 22000-HACCP),Πιστοποιητικά Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία(ΕΛΟΤ 1801 & OHSAS 18001) και  Πιστοποιητικά προϊόντων (χάλυβες, τσιμέντα, ηλεκτρικά καλώδια, πλαστικοί σωλήνες, χαλκοσωλήνες, παιχνίδια, κτλ.) ενώ έχει προχωρήσει και στην πιστοποίηση προϊόντων εταιρειών παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Τέλος σημειώνεται ότι ο ΕΛΟΤ είναι διαπιστευμένος φορέας Πιστοποίησης από την SINCERT (Ιταλία) και από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ).