ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Ε.

___________________________________________________________MEΛΟΣ ΤΩΝ

                                                                                                                                                        ISO-IEC-CEN-CENELEC-ETSI-IQNET

 

 

Δελτίο Τύπου

                                                                           

                                                                                                                                  Νο: 01- 08

  2008-02-05                                                                                                                                 

 

Ευρωπαϊκό Πρότυπο για την  Κατάρτιση των Ξεναγών

 

 

Εγκρίθηκε προσφάτως το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 15565, το οποίο αφορά στις απαιτήσεις για την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης στους επαγγελματίες ξεναγούς.

Το τελικό κείμενο του ΕΝ 15565 διαμορφώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής CEN/TC329/WG5, που διοργανώθηκε από τον ΕΛΟΤ στην Αθήνα στις 26-27 Απριλίου 2007.

Ο ρόλος των ξεναγών στην ανάπτυξη του τουρισμού, είναι ιδιαίτερα σημαντικός και αναγνωρισμένος. Η επαγγελματική ξενάγηση, αφ’ ενός παρέχει έγκυρη και επαρκή ενημέρωση και πληροφόρηση στους επισκέπτες ενός προορισμού και αφ’ ετέρου συμβάλλει ουσιαστικά στην προβολή του, καθώς και την ανάδειξη και την προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. Το γεγονός αυτό συντελεί στην επιμήκυνση του χρόνου διαμονής των επισκεπτών σε έναν προορισμό και στην μελλοντική επιστροφή τους.

Κομβικό σημείο της διαμόρφωσης της επαγγελματικής ικανότητας των ξεναγών, αποτελεί η κατάρτισή τους και η αξιολόγησή τους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 15565, το οποίο θα ισχύει σ’ όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για τα προγράμματα κατάρτισης και την αξιολόγηση των επαγγελματιών ξεναγών.

Ο ΕΛΟΤ συμμετείχε ενεργά σε όλες τις εργασίες της CEN/TC329/WG5, με εκπρόσωπο από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών, συμβάλλοντας σημαντικά στη διαμόρφωση του κειμένου, που βασίζεται κυρίως στην πολύχρονη πείρα, καθώς και την άριστη επαγγελματική εκπαίδευση του ξεναγού στη χώρα μας από τις Σχολές Ξεναγών του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.

Η εφαρμογή του Προτύπου ΕΝ 15565, αναμένεται να συμβάλλει στην αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων  υπηρεσιών ξενάγησης στη χώρα μας, γεγονός το οποίο θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της ποιότητας και ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού γενικότερα.